Varför ska du ha vänner på jobbet?

Spintr

Spintr

Customer Success Manager på Spintr

Under hela vår skoltid lär vi oss att det är olämpligt att umgås i klassrummet. Inga lappar, inga viskningar och nåde den som sneglar på någon annans papper. I arbetslivet ser det lite annorlunda ut, det är inte samma övervakning men en för lång fika när det finns en viktig deadline ger sneda blickar och eventuellt ifrågasättande av prioriteringar, men allt mer forskning och undersökning säger något annat.

Den som vill vara en friskare, effektivare, gladare och lojalare medarbetare gör rätt i att skaffa sig vänner på jobbet. Tricket är nämligen det att den miljö du verkar i påverkar i högsta grad din kvalité på jobb, såväl i grupp som enskilt. Alltså betyder dina kollegor mer än du tror för karriär och mående.   

Så hur kan du förbättra dina möjligheter att skapa relationer som är större än bara kollegor? Kan ett intranät vara en del i det arbetet? Isåfall hur? 

Dela kunskap
Vi har alla olika uppsättning färdigheter och erfarenheter med oss till jobbet. Om du håller på dina och inte delar med dig ökar risken för att du inte får ta del av andras. Att höra frågor och se situationer ur ett annat perspektiv än ditt eget kan göra stor skillnad, inte bara för dig utan kanske också för din kund och era framtida affärer. Det är dessutom det snabbaste sättet att öka din kompetens och på längre sikt också din karriär.

På ett intranät bör du kunna delge och ta del av andras kompetens genom en rad olika funktioner. Inte minst kan en bloggfunktion vara ett bra sätt att delge andra information, speciellt om du är expert eller sakkunnig, då kan många ta del av din unika kompetens utan att det binder din tid. Vi på Spintr har Wiki-funktion, blogg, textfiler och stöd för delade filer via SharePoint.


Uppmuntrande lagarbete
Medarbetare som umgås och har kul ihop vill gärna arbeta tillsammans. Genom att veta mer om varandra kommer ert lagarbete öka och förmågan att prestera goda resultat för laget, jaget och arbetsgivaren. Om du är vän med dina kollegor, är det troligt att ni förstår varandra och visar varandra respekt när trycket ökar och ni måste samarbeta för att klara uppdraget.

Är dina kollegor idrottsintresserade? Vad gör deras partners? Har de någon hobby?

Att berätta om sig själv innebär inte att du behöver bli privat men var för all del personlig, ge din bild av dig själv så öppnar andra sig också dessutom slipper du se och höra när andra skapar sin bild av dig.

I lösningen från Spintr finns ett socialt flöde där användare kan bjuda kollegorna på bilder från trädgårdar, idrottsevent eller helgens födelsedagskalas. Har du ett spännande intresse? Starta en blogg om det, kanske finns det fler som gillar det du gillar? Ni kan kanske ha en grupp om det och dela era intressen? Genom att vara personliga blir vi effektivare.   

 

Undvika utbrändhet
Utbrändhet på arbetsplatsen har vanligtvis lite med själva jobbet att göra utan mer med ditt mentala tillstånd till jobbet. Enligt "Forbes"-artikeln "Ins och outs of Workplace Burnout" kommer utbrändhet i tre varianter och orsakas av mentala tillstånd såsom tristess, arbetsnarkomani och känslan av förlust av kontroll. Du känner säkert igen dig i att om du gör något tillräckligt länge blir det tråkigt och till och med irriterande. Håll ditt jobb motiverande genom att ta micropauser, snacka med en kollega och håll dig uppdaterad på detaljer i andras liv. Du kommer känner dig mer uppskattad, inte bara för ditt arbete utan för hur du bidrar till det sociala klimatet och företagskulturen. Om du inte har möjlighet att micropausa med kollegor fysiskt finns idag i de flesta intranät en möjlighet till chatt.

I Spintr gör vi det möjligt för dig att prata, dela filer och bilder med enskilda kollegor. Perfekt när du vill hålla koll på kollegor på annan ort till exempel. Och vem vill inte ha en skoj kattbild i veckan?

 

Känslomässigt stöd
Att umgås på jobbet skapar empati på arbetsplatsen. Så även om du måste till jobbet i ett sårbart eller skört tillstånd, kan få och känna stöd av dina kollegor. Om du aldrig sagt mer än ett kort hej på morgonen varje dag, kan du inte förvänta dig att dina medarbetare ska vara tillmötesgående när ditt liv vänder upp och ner. Att känna sig trygg och att man är bland vänner kan vara avgörande för hur fort man orkar tillbaka till normal läge igen.

Engagera andra
Att vara engagerad och motiverad visar sig vara smittsamt. Om du visar att du bryr dig och frågar efter andras inspel och kompetens så kommer beteendet sprida sig, engagemang blir en del av kulturen.

Genom enkla undersökning eller uppdateringar på intranätet kan man skapa engagemang från andra, bjuda på insikter i vad som är på gång och få andra att känna sig involverade i sakfrågor, något som visar stora utslag i trivsel och inkludering.

 

Det var ett par tips och uppslag på varför du bör vara engagerad i dina kollegor  på jobbet och skapa vänskapliga relationer, ganska enkla saker men med stora vinster. Vill du veta mer om hur vi på Spintr jobbar med vår produkt och våra kunder för att deras intranät ska vara så mycket mer än bara information så kör vi massor med webinar. Du är mer än välkommen att delta! Eller spana in webben!