Chat with us
Använd Fortnox direkt i Spintr

Genom att låta Fortnox flytta in direkt på er plattform för internkommunikation förenklar...

Read More
Finns det kurser inom internkommunikation?

Svaret är givetvis ja. Det finns kurser inom allt. Frågan är dock vad personen faktiskt tar med sig...

Read More
Vad är målstyrning?

Genom att fokusera på olika mål och bryta ned dem för att hitta olika vägar att arbeta tillsammans,...

Read More
Motivera dina medarbetare? Här har du 5 tips

När en medarbetare är motiverad växer hens intresse att investera tid och känsla i organisationen –...

Read More
Vad är nyckeltal?

BlogPost 54363569666 Vad är nyckeltal?

Read More
Vad är bra internkommunikation?

En god internkommunikation engagerar medarbetaren, ökar lönsamheten och boostar känslan av att ni...

Read More
Vikten av ett varför som grund för ert intranät

Ibland när jag ställer frågan om syftet med det nya intranätet så får jag inget direkt svar, andra...

Read More
Snacket i kaffekön - digitalt?

Saknar du också snacket i kaffekön?

Read More
Skapa en autobahn internt för er kommunikation

Jag jobbade på en arbetsplats där det var en vanligare kommunikationsväg att vända sig med sitt...

Read More