Ett supersocialt intranät

Kärnan i Spintr är att vara ett socialt intranät som kopplar ihop och för samman människor i en organisation.

Intranätet är därför byggt och skapat så att medarbetarna ska kunna integrera med varandra så mycket som möjligt genom kommentarer, diskussioner och den klassiska ”gillafunktionen”. Genom att låta all kommunikation och information gå via intranätet minskas även mejlandet inom företaget avsevärt mycket.

Sociala flödet – posta och dela innehåll

Den sociala motorn i Spintr är det ”Sociala flödet”. Här delar medarbetarna bland annat bilder, videoklipp, filer, blogginlägg eller nyheter, och allt sker i realtid. Här förmedlas även kunskaper, erfarenheter och idéer och det blir därför en fantastisk plats för att gemensamt lösa problemfrågeställningar eller att få alla att ta del av information.

Arbetsgrupper och sociala bloggar

Via Spintrs ”Bloggar” ökar ni er dialog och interaktion och gör det enkelt att kontinuerligt uppdatera varandra om ett ämne, ett projekt eller en uppgift. På bloggarna går det att kommentera, gilla och dela inlägg inom organisationen. En blogg kan både vara ämnad för ett litet antal användare eller nå en större publik.

För att effektivisera arbetet och märkbart få ner antalet mejl används intranätets ”Arbetsgrupper”. Via dessa delar ni snabbt information och dokument med varandra, både inom och utanför organisationen. Förutom att öka produktiviteten väsentligt är det ett roligare sätt att arbeta i grupp med varandra.

Läs mer om Arbetsgrupper här