Wikis - vårt egna Wikipedia

Wikis är Spintrs egna ”Wikipedia” och är en av de valbara apparna som går att aktivera. Wikis är baserat på uppslagsverket Wikipedia och tanken är att skapa en demokratisk samlingsplats för information som alla kan vara med och bidra med innehåll till.

Wikis delas upp i artiklar som sedan i sin tur delas in i olika sektioner beroende på ämne. Du kan själv besluta om du vill att det som står i Wikis ska kunna redigeras eller tas bort.

Strukturerat format

Wikis är uppbyggda i tre stycken led; Wiki, artikel och sektion. Dessa används för att bygga upp din wikisida och gör det lättare att hitta exempelvis ett specifikt ämne och att ta till sig information. Ju bättre det är indelat desto lättare blir det att hitta informationen. Det går också att bifoga bilder, filer eller länkar då den använder samma redigeringsverktyg som övriga intranätet.

Wikis lämpar sig väldigt bra för att hantera ekonomirutiner och ”best practices” som annars lätt blir svåröverskådliga.

Sitt personliga Wikis

Du kan välja att ha en helt egen och personlig Wiki. På så sätt får du en egen informationsbas som är lätt att navigera och hitta information i. Du kan också välja att ha din Wiki prioriterad. Det innebär att den ligger överst i listan över tillgängliga wikis och blir på det viset lättare att hitta. Har du flera prioriterade så sorteras de från A-Ö. Wikis går också att rikta så att bara avdelningen som den är relevant för kan se den och ändra i den.