Så fungerar bloggen i Spintr

”Bloggar” i Spintr fungerar precis som andra typer av bloggar. Det är ett bra sätt att nå ut med information som är återkommande eller viktigt för mottagarna att läsa. Det kan till exempel vara månadsuppdateringar för en viss avdelning eller team gällande försäljning eller statistik. Bloggar kan också användas för lite roligare och mer lättsam information som man inte vill publicera som en nyhet.

Alla kan skapa en blogg

Alla på intranätet kan skapa en blogg. De kan handla om något speciellt som händer på jobbet eller tex vardagstips. Det är ett bra sätt att få medarbetarna att integrera och socialisera med varandra och man kan även kommentera och gilla varandras blogginlägg.

Bloggar går att kategorisera så att dom kommer upp som en nyhet i nyhetsflödet. Det går också att prioritera bloggar om det är vissa som är särskilt viktiga att organisationen tar del av och läser. 

Inlägg

Alla bloggar har en huvudförfattare som i sin tur kan utse medförfattare. En medförfattare kan publicera bloggposter men inte göra ändringar och inställningar för själva bloggen.

Man kan välja om bloggposterna ska gå att kommentera och gillas, beroende på bloggens syfte. Detta väljer den som skapar bloggen.

Länka in och länka ut bloggar

Man kan länka in externa bloggar via RSS till intranätet. Detta kan vara ett bra och enkelt sätt att få in extern information som man tycker är relevant för intranätet och som man tycker att andra i sin organisation bör ta del av och läsa. För mottagaren blir det också lättare då de får informationen i ett och samma flöde och inte behöver lämna intranätet.

Det går också utmärkt att länka bloggarna på intranätet till en extern webb så att de går att läsa på andra sidor.