Engagera kollegorna genom interna tävlingar!

I de flesta av oss bor det en liten tävlingsmänniska. 

Spintr

Spintr

Customer Success Manager på Spintr

När den lilla tävlingsmänniskan väcks till liv är chanserna stora att individen i butiken, det vill säga medarbetaren, presterar bättre, vilket öppnar upp möjligheterna för ökad lönsamhet, ökat engagemang och en starkare vilja att tillföra sin kompetens. 

Nyckeln till framgång är ofta närmare än du tror. Utlys tävlingar som är enkla och där möjligheten finns för alla medarbetare att delta – vare sig de arbetar en dag i veckan eller heltid. Här är några exempel på hur du kan sporra dina medarbetare med hjälp av interna tävlingar: 

  • ha hellre flera korta tävlingar som återkommer med olika delmål ofta. Kanske en vecka eller två räcker åt gången,
  • placera nyckeltal kopplade till tävlingen direkt på intranätet så medarbetaren kan följa resultaten i realtid när hen har möjlighet,
  • ha ett pris – moroten är alla intresserade av att plocka hem,
  • förslag på ämnen för tävling:  
    • öka snittförsäljning (procentuellt högst ökning vinner),
    • sälj flest produkter av ett visst slag (utslaget på antal timmar medarbetaren har jobbat),
    • Flest nyförvärv till kundklubben (utslaget på antal timmar medarbetaren har jobbat).

Kom ihåg att inkludera medarbetarna! Fråga vilken typ av tävling de skulle vilja delta i, vilka delmål de vill uppnå och vad som kanske är enklast att applicera på kundflödet just nu! 

Med enkla medel kan medarbetaren bli ytterligare engagerad, vilket inte bara kan öka lönsamheten i butiken utan också boosta deras eget intresse i deras kunder och vilja att utvecklas tillsammans med verksamheten. 

Var noga med att göra tävlingarna så rättvisa som möjligt! Det kan vara klokt att se till nyförvärven eller flest sålda produkter av visst slag per arbetad timme. På så sätt får alla samma chans att “vinna” och sporras på samma sätt. 

Tips! Läs mer om hur dina medarbetares engagemang kan öka lönsamheten i din butik