Chat with us
Guy_phone copy
VARFÖR SPINTR?

För att starka varumärken byggs tillsammans

Utrusta dina ledare med en startklar plattform för varumärkesambassadörer som stöttar dina anställda i frontlinjen.

Läs om varför svenska företag väljer Spintr för att stärka sitt varumärke och sina resultat 👇

resan


Var ledande i varje steg på vägen med Spintr

Guida din organisation genom varje kritiskt steg i medarbetarresan med precision och förståelse. Spintr ger ledare verktygen för att attrahera topptalanger, optimera onboarding, stärka pågående engagemang och stödja karriärutveckling, allt i linje med de strategiska målen.

collaborate Rekrytering

Underlätta rekryteringen genom att medarbetarna delar med sig av positiva erfarenheter och locka topptalanger till en levande företagskultur.

onboard Onboarding

Effektivisera onboardingprocessen med riktad information som säkerställer snabb anpassning och tydlig rollförståelse.

Ambitious Engagera

Förstärk teamens motivation och engagemang med löpande uppdateringar, feedback och beröm som bekräftar företagets värderingar och drivkrafter.

AI-ready Utföra

Säkerställ att era medarbetare kan era senaste produkter och kampanjer med hjälp av innovativa inlärningsmetoder.

develop Utveckla

Bevaka och styr hur företaget utvecklas för att säkerställa att det är i linje med tillväxten och att medarbetarna är nöjda.

experience Off-boarding

Garantera en positiv exit-upplevelse och omvandla medarbetare som lämnar till långsiktiga varumärkesförespråkare.

Medarbetarplattformar, det är dags att förändras!

Det traditionella intranätet är en relik från det förflutna. Nu när AI och en yngre, digitalt orienterad frontlinje förändrar spelplanen, är det dags att uppdatera din strategi. Dina team är smarta, samarbetsvilliga och utspridda, så din lösning måste hänga med.

1990

TRADITIONELLT INTRANÄT

 • Information uppifrån och ner
 • Centraliserad information
 • Dokumenthantering

2000

SOCIALT INTRANÄT

 • Medarbetarna har en röst
 • Engagemang hos medarbetare
 • Delning av kunskap

2010

INTRANÄTET 2.0 PLATTFORMAR FÖR SAMARBETE

 • Kopplar samman medarbetare
 • Kommunikation i realtid
 • Projektledning

2020

PLATTFORMAR FÖR EMPLOYEE EXPERIENCE

 • Medarbetarna är viktiga
 • Personlig anpassning
 • Fokus på välbefinnande

Plattformen för de som vill mer 👇

Om du vill ge liv åt ditt varumärke under hela kundresan behöver du mer än bara en plattform för anställda - du behöver en som får ledarskap och anställda att engagera sig och leverera ett konsekvent varumärke:

BRAND AMBASSADOR PLATFORM

 • Mobilt och responsivt
 • AI-stärkt produktivitet
 • Stöd för hela medarbetarresan
 • Stärker relationer
 • Smidiga samarbetsytor
 • Datadrivna insikter för action

Med Spintr får ditt varumärke den uppmärksamhet det förtjänar och dina team börjar sin dag med kraftfull, resultatdriven kommunikation. Med Spintr börjar ditt varumärke med dina medarbetare, på riktigt.

Spintr, byggt från grunden med framtidsvisioner för i dag och i morgon

Spintr levererar en enhetlig, komplett och skräddarsydd molnbaserad plattform för hela medarbetarresan som är beprövad, uppdateras kontinuerligt och som har inbyggd redundans för affärsmässig motståndskraft när något oväntat händer.

Spintr hanterar också grundläggande intranätfunktioner riktigt bra!  

user experience Lätt att förstå och använda

Spintrs plattform för medarbetarupplevelser integrerar alla aspekter av en medarbetares resa i en intuitiv plattform. Från onboarding till samarbete, kunskapsdelning och firande av företagskultur – plattformen samlar utspridda verktyg på en och samma plats. Detta skapar en sömlös upplevelse som bidrar till en samarbetsinriktad och produktiv arbetsmiljö.

personalized engagement Byggt för människor

Till skillnad från statiska intranät prioriterar Spintr-plattformen anpassning efter individen. Ni kan skräddarsy efter individuella roller, preferenser och ansvarsområden och se till att varje medarbetare får relevant information. Ni kan också uppmärksamma och fira medarbetare för personliga och teamrelaterade prestationer.

data-driven insights for continuous improvement Datadrivna insikter för ständiga förbättringar

Utnyttja styrkan hos dataanalyser för att få värdefulla insikter om medarbetarnas engagemang, prestationer och resursutnyttjande. Använd detta för att ta välgrundade beslut, identifiera trender och förbättra medarbetarupplevelsen löpande.

mobile-first accessibility Förstklassig mobilupplevelse

Gör det möjligt för er personal att vara uppkopplad och produktiv när som helst och var som helst. Spintrs plattform för medarbetarupplevelser är utformad med mobilen i fokus. Det här innebär att medarbetare har tillgång till viktig information, kan samarbeta i projekt och förbli uppkopplade när de befinner sig på resande fot. Denna flexibilitet gör det möjligt för ert team att anpassa sig till kraven i den moderna arbetsmiljön.

agile collaboration and communication Smidigt samarbete och smidig kommunikation

Bryt ner kommunikationssilor med Spintr-plattformen för medarbetarupplevelser för smidigt samarbete. Främja kommunikation i realtid, underlätta projektsamarbete och uppmuntra tvärfunktionellt teamarbete. Upplev ett paradigmskifte

future-proof Framtidssäkrad

I takt med att arbetets karaktär utvecklas, är Spintrs plattform för medarbetarupplevelser utformad för att utvecklas med det. Framtidssäkra er organisation genom att investera i en plattform som anpassar sig till ny teknik, förändrade arbetsmönster och medarbetarnas förväntningar. Ligg steget före i konkurrensen med en framåtblickande strategi för medarbetarupplevelse.

section decor

Är ni redo att ta ert varumärke till nästa nivå?