Chat with us
future_links

Utformad för dagens och morgondagens behov

Om ni tycker att det är svårt att hålla jämna steg med dynamisk kommunikation och ett sammankopplat affärslandskap på ert företag är det dags att göra en förändring.

Utvecklingen av EXP

Affärsvärlden utvecklas i en allt snabbare takt med framsteg inom AI-baserad teknik och en yngre digitalt kunnig arbetsstyrka. Det innebär att ett traditionellt intranät inte längre är tillräckligt för att möta behoven hos dagens smarta, samarbetsvilliga och mångsidiga medarbetare i miljöer där man kan arbeta överallt.

1990

TRADITIONELLT INTRANÄT

 • Information uppifrån och ner
 • Centraliserad information
 • Dokumenthantering

2000

SOCIALT INTRANÄT

 • Medarbetarna har en röst
 • Engagemang hos medarbetare
 • Delning av kunskap

2010

INTRANÄTET 2.0 PLATTFORMAR FÖR SAMARBETE

 • Kopplar samman medarbetare
 • Kommunikation i realtid
 • Projektledning

Sent 2010 - Idag

PLATTFORMAR FÖR EMPLOYEE EXPERIENCE

 • Medarbetarna är viktiga
 • Personlig anpassning
 • Fokus på välbefinnande

Anamma nästa generations medarbetarengagemang

Ledande organisationer väljer nu plattformar för medarbetarupplevelser (Employee Experience, EXP) för att erbjuda stöd och engagera sina medarbetare på alla nivåer.

EMPLOYEE EXPERIENCE PLATTFORMAR

 • Integrerade ekosystem
 • Fullständigt mobila och responsiva
 • AI-stödd produktivitet
 • Stöd för onboarding & utbildning
 • Ledare & medarbetares relation stärks
 • Digitala arbetsytor för samarbete
 • Datadrivna insikter för handling
 • Pesonlig upplevelse
computer_intranet

Har ni vuxit ur ert intranät?

Sanningen är att hemmabyggda intranät i Sharepoint eller Wordpress helt enkelt inte har den funktionalitet som krävs för att uppfylla dagens affärsbehov.

Om ni har tröttnat på att lägga tid, resurser och pengar på att underhålla ert gamla intranät utan att få det ni verkligen vill ha, är det dags att överväga en uppgradering som helt enkelt fungerar från start. 

Spintr, byggd från grunden med framtidsvisioner för i dag och i morgon

Spintr levererar en enhetlig, komplett och skräddarsydd molnbaserad plattform för medarbetarupplevelser som är beprövad, uppdateras kontinuerligt och som har inbyggd redundans för affärsmässig motståndskraft när något oväntat händer.

Spintr hanterar också grundläggande intranätfunktioner riktigt bra!  

user experience Användarupplevelse

Spintrs plattform för medarbetarupplevelser integrerar alla aspekter av en medarbetares resa i en intuitiv plattform. Från onboarding till samarbete, kunskapsdelning och firande av företagskultur – plattformen samlar utspridda verktyg på en och samma plats. Detta skapar en sömlös upplevelse som bidrar till en samarbetsinriktad och produktiv arbetsmiljö.

personalized engagement Individanpassat engagemang

Till skillnad från statiska intranät prioriterar Spintr-plattformen anpassning efter individen. Ni kan skräddarsy individuella roller, preferenser och ansvarsområden och se till att varje medarbetare får relevant information, resurser och uppdateringar. Ni kan också uppmärksamma och fira medarbetare för personliga och teamrelaterade prestationer. Denna personliga touch ökar engagemanget, tillfredsställelsen och den övergripande arbetsupplevelsen. 

data-driven insights for continuous improvement Datadrivna insikter för ständiga förbättringar

Utnyttja styrkan hos dataanalyser för att få värdefulla insikter om medarbetarnas engagemang, prestationer och resursutnyttjande. Använd denna information för att fatta välgrundade beslut, identifiera trender och förbättra medarbetarupplevelsen kontinuerligt. Driv organisationstillväxt genom datadrivna strategier.

mobile-first accessibility Förstklassig mobilupplevelse

Gör det möjligt för er personal att vara uppkopplad och produktiv när som helst och var som helst. Spintrs plattform för medarbetarupplevelser är utformad med mobilen i fokus. Det här innebär att medarbetare har tillgång till viktig information, kan samarbeta i projekt och förbli uppkopplade när de befinner sig på resande fot. Denna flexibilitet gör det möjligt för ert team att anpassa sig till kraven i den moderna arbetsmiljön.

agile collaboration and communication Smidigt samarbete och smidig kommunikation

Bryt ner kommunikationssilor med Spintr-plattformen för medarbetarupplevelser för smidigt samarbete. Främja kommunikation i realtid, underlätta projektsamarbete och uppmuntra tvärfunktionellt teamarbete. Upplev ett paradigmskifte

future-proof Framtidssäkrad

I takt med att arbetets karaktär utvecklas, är Spintrs plattform för medarbetarupplevelser utformad för att utvecklas med det. Framtidssäkra er organisation genom att investera i en plattform som anpassar sig till ny teknik, förändrade arbetsmönster och medarbetarnas förväntningar. Ligg steget före i konkurrensen med en framåtblickande strategi för medarbetarupplevelse.

Säg nej till föråldrade produkter

Köp istället för att bygga

Numera behöver ni inte anlita en mängd olika konsulter som bygger er anpassade lösning och som går vidare när ert projekt är klart. När ny teknik dyker upp måste man dessutom sy fast den i ert system, vilket gör det till ett stort lapptäcke.

Spintr ger er en enhetlig, komplett och användarklar molnbaserad plattform för medarbetarupplevelser som är beprövad, uppdateras kontinuerligt och som har redundans för affärsmässig motståndskraft när något oväntade händer.  

section decor

Är ni redo att ta er Employee Experience till nästa nivå?