Enkel prismodell, betala för det ni använder

Högklassig internkommunikation, boostad teamkänsla och vitala nyckeltal i realtid. Vårt Customer Success-team hjälper er igång och inspirerar er framåt.

Vårt supportteam finns dessutom tillgängligt vid behov!

Testa Spintr

Spintr Core

Era verktyg samlade för effektiv internkommunikation, smidiga samarbeten och ultimata förutsättningar att nå era mål i realtid.

 • puzzle

  Appar för internkommunikation & nyckeltal

 • monitor

  Webbapp mobil och desktop (WCAG 2.1)

 • mobile

  App för iOS och Android

 • arrow

  REST Api för data

 • cloud

  Driftsatt i Microsoft Azure

 • gear

  Byggt på MS Fluent UI och .NET Core

Spintr + Office 365

Allt från SpintrCore samt integration av era Office 365-licenser. Effektivisera arbetsdagen ytterligare när intranätet kan flytta in i Teams.

 • one-drive

  Microsoft OneDrive

 • notes (1)

  Microsoft OneNote

 • outlook

  Microsoft Outlook

 • share-point

  Microsoft SharePoint

 • teams (1)

  Microsoft Teams

 • azure

  Azure AD/ADFS/SSO

Spintrs fördelar

Med sina egenskaper som levande intranät samlar Spintr både data och medarbetare på ett och samma ställe. Genom en transparent plattform för internkommunikation sprids varumärkets värderingar på ett enhetligt sätt till alla delar av organisationen. Detta ger er unika möjligheter att dra lärdom av hur ni faktiskt mår som organisation och vilka era förbättringsområden är.

 • Kulturplattform
  En kulturbärande plattform

  Låt er företagskultur skina igenom på en social plattform som kommunicerar den genom hela organisationen.

 • Nåbarhet-1
  Nåbarhet

  Nå ut till hela organisationen eller en specifik medarbetare direkt genom den enhet du har närmast till hands – oavsett om det är över app eller desktop.

 • kommunikation
  Gemensam kommunikationskanal
  Minimera skugg-IT med en designerad kommunikationskanal som linjerar med era värderingar och rätar ut alla frågetecken i den dagliga verksamheten.
 • vikänsla
  Stärkt vi-känsla

  Förmedla era kärnvärden hela vägen ut i organisationen med en gemensam företagskultur för alla medarbetare även i spridda organisationer.

 • Dokument-1
  Smidig dokumenthantering

  Omedelbar digital tillgång till varje tänkbart dokument ni kan behöva genom intuitiva och AI-drivna sökfunktioner.

 • WCAG-1
  Riktad kommunikation enkelt

  Intuitiv content management med push-notiser som låter er skapa och rikta kommunikationen till specifika medarbetare eller hela organisationen.

Släpp in internkommunikation och nyckeltal i Teams

Smidig dashboard för internkommunikation som nås oavsett plattform. Lyft ert varumärke och motivera kollegorna enkelt med er egen Teams-app.

Spintr + Office 365
Intranätet i Teams

Gör som 50 000 andra användare

Du är bara ett steg ifrån bättre internkommunikation.
Lätt att komma igång, lätt att använda.

Boka demo