Chat with us

Er startklara plattform för medarbetarupplevelser

Spintr möjliggör meningsfullt arbete i en hälsosam kultur genom positiva digitala arbetsmiljöer, genom att uppmärksamma medarbetare och genom att erbjuda möjligheter att växa.

Spintr utmanar intranätteknik genom att erbjuda en mer personlig och engagerande medarbetarupplevelse.  


Spintr-hubben

message-notif Dela

Centraliserad information för en enda källa till sanning, enkel åtkomst och intuitiv uppdateringsfunktion.

messages-1 Samarbeta

Arbeta över silor, få hjälp och dela expertis till utspridda arbetsstyrkor genom sociala flöden och nischgrupper. 

emoji-happy Engagera

Dela nyheter, meddelanden, trender och möjligheter med utvalda grupper eller hela företaget.

message-favorite Uppmärksamma

Uppmärksamma och hylla medarbetare både för individuella och teambidrag och -prestationer. 

add-square Skapa Skapa, redigera och översätt innehåll snabbt med stöd av Spintrs inbygga AI-funktion. 
favorite-chart Lära

Använd intelligent analys för att ta viktiga beslut som rör medarbetare och verksamheten genom handlingskraftiga insikter. 

discover Rikta

Sammanför och förstärk kultur och målmedvetenhet för medarbetare som arbetar på plats, på distans och i hybridmiljöer.

box-2 Integrera

Byt ut överflödiga system mot inbyggda funktioner och anslut smidigt egna applikationer och nuvarande affärsverktyg. 

award Motivera

Öka utspridda teams motivation och produktivitet genom tvåvägskommunikation och sociala kanaler.

Så här ser vår plattform ut

Med Spintr kan du

Informera

Rikta kommunikationen så att informationen är relevant, aktuell och individanpassad utan att ”överväldiga” mottagaren.

Engagera

Inspirera era medarbetare med engagerande berättelser och information för att öka deras motivation att delta. 

Samarbeta

Uppmuntra en utspridd arbetsstyrkas motivation och produktivitet över avdelningsgränser och platser.

Rikta

Sätt överskådliga huvudmål och delmål för att stärka kulturen och nå företagets vision.

Main Image

Ms Teams logotype
Google_Drive_icon_(2020)
Microsoft_365_(2022)
Microsoft_Office_OneDrive_(2019–present)
Microsoft_Office_Outlook_(2018–present)-1
Microsoft_Office_SharePoint_(2019–present)
OpenAI_Logo
exerp_sq
Microsoft Entra Product Family-1
Microsoft_Exchange_(2019-present)-1
hubspot-1 (1)
Insikt_sq
fortnox-integrationspartner-sv-farg
Teamtailor-1

Utnyttja Spintrs ekosystem

Bli smidigare och anpassa er snabbt till innovation och föränderliga krav.

Spintr Marketplace gör det möjligt för er att anpassa medarbetarupplevelsen genom att välja appar och tjänster som matchar era medarbetares roller och preferenser.

Det här leder till smidigare och mer integrerade arbetsflöden där medarbetare enkelt växlar mellan verktyg och tjänster.

Vår Marketplace har stabila API-funktioner som möjliggör snabb integration med applikationer och tjänster från utomstående företag. 

 

Ta reda på mer om integrationer

 
App_Market_iPad copy

Spintrs viktigaste funktioner

Det här är funktioner som vi har utvecklat tillsammans med våra kunder utifrån deras användningsmönster, behov och önskemål, och som vi kommer att fortsätta utveckla tillsammans med er!

Funktioner som stöttar HR

 

onboard Onboarda

Använd plattformen för onboarding-processer och ge nya medarbetare en centraliserad hubb för utbildningsmaterial, policyer och resurser. 

Spintr-modul eller -funktion: Spintr-filer eller dela Sharepoint-filer

develop Utvecklas

Dela utbildningsinnehåll, träningsmoduler och resurser för att stötta löpande professionell utveckling.

Spintr-modul eller -funktion: Personlig utveckling

benefits Informera om förmåner

Centralisera information om medarbetares förmåner, försäkringar och pensioner för enkel åtkomst. 

Spintr-modul eller -funktion: Spintr-filer, statiska webbsidor.

comply Följa policyer

Lagra och uppdatera företagets policyer, handböcker och personalrelaterade dokument på ett ställe för framtida behov.

Spintr-modul eller -funktion: Spintr-filer, statiska sidor, blogg eller länk till Sharepoint-filer

growyourteams Gör era team större

Dela interna platsannonser, karriärmöjligheter och karriäralternativ på plattformen.

Spintr-modul eller -funktion: Spintr-nyheter eller integrering till verktyg som Teamtailor

getfeedback Få återkoppling

Genomför undersökningar för att samla in återkoppling i realtid om medarbetarnas nöjdhet, engagemang och välbefinnande.

Spintr-modul eller -funktion: Ledningsverktyg

communities Skapa interna gemenskaper

Underlätta för medarbetargrupper eller intressegrupper att skapa en känsla av samhörighet och samarbete. Lyft fram medarbetares berättelser för att göra arbetsplatsen mänskligare och stärka företagskulturen.

Spintr-modul eller -funktion: Blogg, nyheter, underhubbar, fira framgångar (små eller stora).

insights Få insikter

Använd analyser för att få insikter om medarbetarengagemang och övergripande personalstatistik. Använd prediktiv analys för att identifiera trender och fatta datadrivna beslut för att förbättra personalstrategier (kommer snart).

Spintr-modul eller -funktion: Spintr-insikter

wellness Stötta välbefinnande

Ge medarbetare tillgång till resurser för välbefinnande, hälsotips och information om balansen mellan arbete och privatliv för att öka medarbetares tillfredställelse och få dem att stanna kvar i företaget. 

Spintr-modul eller -funktion: Spintr-filer, underhubbar, bloggar

Funktioner för marknad och kommunikation

 

communicate Kommunicera i realtid

Snabbmeddelanden, chattar och samarbetsgrupper underlättar snabb kommunikation inom teamen.

Spintr-modul eller -funktion: Socialt flöde, chatt, underhubbar.

broadcast Nå ut snabbt

Använd hubben för att sprida viktiga företagsmeddelanden, uppdateringar och nyheter.

Spintr-modul eller -funktion: Blogg, socialt flöde, nyheter

manage_content Hantera innehåll

En central hubb för att lagra och organisera marknadsmaterial, varumärkesriktlinjer och andra dokument.

Spintr-modul eller -funktion: Spintr filkatalog eller Sharepoint

collaborate Samarbeta effektivt

Skapa projektutrymmen för tvärfunktionella team eller specifika projekt för bättre kommunikation och samordning.

Spintr Mobile eller -funktion: Spintr underhubbar

share_campaign Uppdatera om kampanjer

Använd Spintr för att kommunicera kommande kampanjer med hjälp av uppdateringar i realtid, framsteg och viktiga milstolpar.

Spintr Mobile eller -funktion: Socialt flöde, underhubb, Spintr-filer eller Sharepoint-filer

survey_insights Undersökningar för insikter

Använd riktade undersökningar och frågor för att samla återkoppling och få insikter genom att utvärdera medarbetares upplevelser. 

Spintr-modul eller -funktion: Ledningsverktyg

promote_event Lyft fram interna event

Pusha virtuella evenemang såsom stormöten, webbseminarier eller utbildningar. Lagra presentationer som är riktade till alla på en plats där de är enkla att komma åt. 

Spintr Mobile eller -funktion: Socialt flöde, underhubb, Spintr-filer eller Sharepoint-filer

verified Engagera med sociala medier

Utöka den externa kommunikationen och räckvidden genom att utnyttja medarbetares sociala medier. Dela riktlinjer för hur medarbetare ska svara på inkommande frågor om ert varumärke eller era kampanjer.

Spintr Mobile eller -funktion: Socialt flöde, underhubb, Spintr-filer eller Sharepoint-filer

recognize Uppmärksamma medarbetare

Synliggör medarbetares prestationer, milstolpar och framgångar för att höja moralen och stärka företagskulturen. Lyft fram medarbetare som bidrar till att göra varumärket mänskligare och skapa gemenskap.

Spintr Mobile eller -funktion: Fira framgångar (små eller stora)

Funktioner som stöttar IT-avdelningen

 

automate Automatisera användarhanteringen

Spintr låter er lägga till och underhålla er medarbetarkatalog från er Active Directory (AD) med hjälp av våra konnektorer och synkningsmöjligheter. 

Spintr-modul eller -funktion: AD Connect och Sync

integrate Integrera med befintliga lösningar

Hitta de integreringar ni behöver i Spintrs Marketplace eller använd vårt API för att utveckla era egna integrationer. 

Spintr-modul eller -funktion: Marketplace- och API-dokumentation

app Nå medarbetare med appen

Spintr-plattformen har utvecklats med mobilen i fokus, vilket gör att mobilappen matchar funktionaliteten som finns i datorn.

Spintr-modul eller -funktion: Mobilapp för Android och iOS

AI-ready Få stöd med AI

Använd AI för att göra det möjligt för medarbetare att arbeta snabbare och mer effektivt med hjälp av de inbyggda Spintr AI-integreringarna. 

Spintr-modul eller -funktion: AI-funktioner

alert Varna medarbetare i realtid

Spintr kan varna era medarbetare omedelbart om potentiella problem, systemavbrott eller oväntade störningar oavsett var de befinner sig. 

Spintr-modul eller -funktion: Broadcast-funktion

self-service Tillgång till IT:s kunskapsbank

Medarbetare kan få expertråd för att själva utföra felsökning med hjälp av vanliga frågor och beprövade lösningar. IT-experter kan smidigt uppdatera informationen med lösningar.

Spintr-modul eller -funktion: Webbsidor, bloggar, nyheter eller wikis och underhubbområde

section decor

Är ni redo att ta medarbetarupplevelsen till nya höjder?