Chat with us
mark_links

Byggd för marknadsförare och kommunikatörer

Stöttar medarbetare, oavsett var de arbetar, för att på ett kreativt sätt kommunicera, samarbeta för att bygga varumärket och driva effektiva kampanjer. 

Medarbetare som varumärkesbyggare

Dela marknadsföringsprocessen, budskap och material i en centraliserad kunskapshubb där alla medarbetare kan delta för att locka till sig, bygga och fördjupa kundrelationer.

mark_chat

Koppla passion, aktiviteter och framsteg till varumärket

 • Medarbetare som förstår varumärket och dess räckvidd kan se sitt ansvar genom marknadsföringsåtgärder för att få kontakt med framtida och nuvarande kunder genom sitt arbete.

 • Genom att konsekvent relatera till varför ert företag finns genom plattformen för medarbetarupplevelser, upprepar ni hur alla spelar en roll för att nå framgång.

 • Marknadsföring är inte bara till för marknadsteamet. Genom att överbrygga klyftan mellan vision och dagliga aktiviteter för att locka och stötta kunder genom marknadsföringsåtgärder, kan medarbetarna se var och hur de kan påverka varumärkets anseende.
Create text page in The Hub

Uppmuntra intern kreativitet och kommunikation

 • Bryt ner interna silor och öka samarbetet mellan avdelningarna genom att underlätta högkvalitativa samtal och kreativa bidrag.

 • Dela information med specifika målgrupper och effektivisera flödet för uppdateringar och viktiga meddelanden samtidigt som ni bjuder in till deltagande och minskar det totala bruset från dagliga notiser.

 • Utveckla innehåll snabbt med ett AI-aktiverat skrivverktyg. Använd därefter projekttavlan för att hålla online-kommunikationen fokuserad på strategier, idéer och åtgärder mellan och inom team.
commercial_photos

Motivera till delning av utvald information

 • Uppmuntra medarbetarna att dela relevant innehåll på sociala medier och andra godkända webbplatser där ert varumärke behöver kontinuerligt nytt och aktuellt innehåll.

 • Belöna medarbetare som bidrar till marknadsföringsinitiativ genom att dela med sig av utvalt innehåll samt tillhandahåller idéer om innehåll för att förstärka varumärket.

 • Be att medarbetare identifierar eller till och med utvecklar riktat innehåll som kan stötta ert varumärke, er synlighet och er räckvidd.
News_marketing copy

Få medarbetare engagerade i kampanjerna

 • Skapa gemensamma intressegrupper för att främja gemenskap, nischkommunikation och kunskapsutbyte kring marknadsföringskampanjer och -initiativ.

 • Dela kampanjstrategi, budskap, stödmaterial och godkända standardmallar för centraliserad och enkel åtkomst. 

 • Se till att budskapet fastnar och väcker uppmärksamhet genom upprepning och användning av olika kanaler, exempelvis direktsända videor, nyheter och poddar.
Recognize

Skapa mervärde och glädje runt marknadsföringen

 • Fira segrar så att medarbetare och intressenter på alla nivåer, liksom kunder och andra i en större publik, kan känna igen sig och vara en del av framgångarna.

 • Arrangera tävlingar (med priser) som är relevanta för ert varumärke och låt dem spridas socialt/viralt när det är meningsfullt för att väcka uppmärksamhet och dela det roliga.

 • Lansera en värdegrundskampanj för alla medarbetare för att visa hur de bidrar till att göra kunderna nöjda; nöjda medarbetare bidrar till att skapa glada och lojala kunder.
trello-official-1
Google_Drive_icon_(2020)
Microsoft_365_(2022)
Facebook_Messenger_logo_2020
Microsoft_Office_OneDrive_(2019–present)
Google_Meet_icon_(2020)
Microsoft_Office_Outlook_(2018–present)-1
WhatsApp-1
Microsoft_Office_SharePoint_(2019–present)
Microsoft_Office_Yammer_(2018–present)
Slack_icon_2019-1
asana-logo-1
Zoom_logo-1

Synkronisera budskap och kommunikation

 • Använd Spintrs plattform för medarbetarupplevelser (Employee Experience) för att uppnå tydlighet och en mer fokuserad drivkraft, genom att ersätta flera utspridda lösningar samt centralisera varumärkesbudskap och marknadsstrategi.

 • Erbjud ett ramverk för kommunikations- och marknadsföringsprocesser för att utbilda medarbetare om bästa praxis och om hur de kan bidra på bästa sätt.

 • Optimera all kommunikation genom att tillhandahålla en enda källa för marknadsföringsbudskap och -material.

Marknads-specifika områden

Nedan hittar ni viktiga funktioner som kan hjälpa er att skapa en samarbetsinriktad, engagerande och stöttande arbetsmiljö för marknadsförare och kommunikatörer.

communicate Kommunicera i realtid

Snabbmeddelanden, chattar och samarbetsgrupper underlättar snabb kommunikation inom teamen.

Spintr-modul eller -funktion: Socialt flöde, chatt, underhubbar.

broadcast Nå ut snabbt

Använd hubben för att sprida viktiga företagsmeddelanden, uppdateringar och nyheter.

Spintr-modul eller -funktion: Blogg, socialt flöde, nyheter

manage_content Hantera innehåll

En central hubb för att lagra och organisera marknadsmaterial, varumärkesriktlinjer och andra dokument.

Spintr-modul eller -funktion: Spintr filkatalog eller Sharepoint

collaborate Samarbeta effektivt

Skapa projektutrymmen för tvärfunktionella team eller specifika projekt för bättre kommunikation och samordning.

Spintr Mobile eller -funktion: Spintr underhubbar

share_campaign Uppdatera om kampanjer

Använd Spintr för att kommunicera kommande kampanjer med hjälp av uppdateringar i realtid, framsteg och viktiga milstolpar.

Spintr Mobile eller -funktion: Socialt flöde, underhubb, Spintr-filer eller Sharepoint-filer

survey_insights Undersökningar för insikter

Använd riktade undersökningar och frågor för att samla återkoppling och få insikter genom att utvärdera medarbetares upplevelser. 

Spintr-modul eller -funktion: Ledningsverktyg

promote_event Lyft fram interna event

Pusha virtuella evenemang såsom stormöten, webbseminarier eller utbildningar. Lagra presentationer som är riktade till alla på en plats där de är enkla att komma åt. 

Spintr Mobile eller -funktion: Socialt flöde, underhubb, Spintr-filer eller Sharepoint-filer

verified Engagera med sociala medier

Utöka den externa kommunikationen och räckvidden genom att utnyttja medarbetares sociala medier. Dela riktlinjer för hur medarbetare ska svara på inkommande frågor om ert varumärke eller era kampanjer.

Spintr Mobile eller -funktion: Socialt flöde, underhubb, Spintr-filer eller Sharepoint-filer

recognize Uppmärksamma medarbetare

Synliggör medarbetares prestationer, milstolpar och framgångar för att höja moralen och stärka företagskulturen. Lyft fram medarbetare som bidrar till att göra varumärket mänskligare och skapa gemenskap.

Spintr Mobile eller -funktion: Fira framgångar (små eller stora)

apps_devices copy-2

Spintrs appar

Nå ut med relevant information och kommunikation till era medarbetare som arbetar på plats, distans eller ute på fältet.

 • IOS/iPhone
 • Android
 • Tablet
 • Microsoft Teams

Anpassa er app med hjälp av ert varumärkes utseende och känsla.

AI-chat copy

Er AI-medarbetare 

Stötta effektivitet och produktivitet med er digitala medarbetare (AI-assistent) som gärna besvarar medarbetarnas frågor.

Ni kan också förenkla skapandet av innehåll med generativ AI.

section decor

Ready to take your employee experience to the next level?