Chat with us
hr_links-1

Stöttar era viktigaste resurser

Stöttar medarbetare på plats, ute på fältet och i en hybridmiljö från första till sista dagen, genom att möjliggöra samarbete och ge dem befogenhet att uppnå företagets vision, uppdrag, syfte och genomföra projekt.

Bygg kultur och kontakter

Leverera en positiv medarbetarupplevelse genom meningsfulla kontakter, personligt anpassad information och en dynamisk kultur som främjar medarbetarkommunikation, regelefterlevnad och trivsel så att medarbetare stannar kvar i företaget.

 

Spiderweb copy

Ta reda på vad dina medarbetare verkligen vill ha

 • Ta pulsen på ert företag genom att undersöka medarbetares förväntningar, önskemål och behov.

 • Lyft fram medarbetares kommentarer, utmaningar och förslag för att mäta moralen och förbättra era system.

 • Samla in medarbetares åsikter och återkopplingar om företagets initiativ.

 

Blogs_nav copy-1

Gör information lätt att hitta och nå

 • Dela uppdateringar, nyheter, berättelser och filer i samma hastighet som verksamheten.

 • Rikta och nå ut med relevant innehåll för rollbaserad åtkomst (uppifrån och ner, av individer, team eller projekt, eller över hela företaget).

 • Säkerställ att regelkrav efterlevs med centraliserade resurser och proaktiva meddelanden.
Policies_app

Kommunicera effektivt för tydlighet och inkludering

 • Skapa och leverera relevant innehåll till rätt medarbetare vid rätt tidpunkt för en personlig HR-upplevelse.

 • Strukturera och kommunicera aspekter av företagskulturen över hela organisationen för att öka medarbetarnas motivation och engagemang.

 • Ge medarbetare insyn i organisationens policyer, protokoll och bästa praxis för att säkerställa och stödja standarder.
Recognize

Uppmärksamma framsteg och ge personlig återkoppling

 • Lyft fram en individs eller ett teams prestationer, nyheter och viktiga ögonblick genom offentlig uppskattning i en välbekant användarupplevelse.

 • Förverkliga företagets värden med nomineringar till medarbetarutmärkelser och -erkännanden.

 • Förstå nyanserna i medarbetarnas bidrag och attityd för att stötta prestationshantering.
Culture Change

Anpassa mål till individuella bidrag

 • Sätt upp prestationsmål, med stöd av varför de är viktiga, och gör dem synliga med centraliserad och enkel åtkomst.

 • Koppla målen till varumärket och kärnvärdena och kartlägg och kommunicera sedan medarbetarnas roller och bidrag för att man ska uppnå dem.

 • Skapa ömsesidig förståelse mellan medarbetare och företaget genom att tagga mål som är unika för innehållet inom Spintr.
Dashboard_collab-1

Få insikter om er arbetsplats

 • Förverkliga företagets värden genom att lyfta fram företagskulturen, värden och praktiska exempel under hela medarbetarupplevelsen.

 • Bedöm engagemanget och räckvidden för information, kommunikation och medarbetarengagemang genom AI-aktiverad analys.

 • Förstå vad som påverkar medarbetarnas moral genom att bevaka samtalsämnen och fokusområden.

HR-specifika områden

Använd Spintrs Employee Experience Platform (EXP) på olika sätt för att öka medarbetarnas engagemang, kommunikation och övergripande trivsel. 

onboard Onboarda

Använd plattformen för onboarding-processer och ge nya medarbetare en centraliserad hubb för utbildningsmaterial, policyer och resurser. 

Spintr-modul eller -funktion: Spintr-filer eller dela Sharepoint-filer

develop Utvecklas

Dela utbildningsinnehåll, träningsmoduler och resurser för att stötta löpande professionell utveckling.

Spintr-modul eller -funktion: Personlig utveckling

benefits Informera om förmåner

Centralisera information om medarbetares förmåner, försäkringar och pensioner för enkel åtkomst. 

Spintr-modul eller -funktion: Spintr-filer, statiska webbsidor.

comply Följa policyer

Lagra och uppdatera företagets policyer, handböcker och personalrelaterade dokument på ett ställe för framtida behov.

Spintr-modul eller -funktion: Spintr-filer, statiska sidor, blogg eller länk till Sharepoint-filer

growyourteams Gör era team större

Dela interna platsannonser, karriärmöjligheter och karriäralternativ på plattformen.

Spintr-modul eller -funktion: Spintr-nyheter eller integrering till verktyg som Teamtailor

getfeedback Få återkoppling

Genomför undersökningar för att samla in återkoppling i realtid om medarbetarnas nöjdhet, engagemang och välbefinnande.

Spintr-modul eller -funktion: Ledningsverktyg

communities Skapa interna gemenskaper

Underlätta för medarbetargrupper eller intressegrupper att skapa en känsla av samhörighet och samarbete. Lyft fram medarbetares berättelser för att göra arbetsplatsen mänskligare och stärka företagskulturen.

Spintr-modul eller -funktion: Blogg, nyheter, underhubbar, fira framgångar (små eller stora).

insights Få insikter

Använd analyser för att få insikter om medarbetarengagemang och övergripande personalstatistik. Använd prediktiv analys för att identifiera trender och fatta datadrivna beslut för att förbättra personalstrategier (kommer snart).

Spintr-modul eller -funktion: Spintr-insikter

wellness Stötta välbefinnande

Ge medarbetare tillgång till resurser för välbefinnande, hälsotips och information om balansen mellan arbete och privatliv för att öka medarbetares tillfredställelse och få dem att stanna kvar i företaget. 

Spintr-modul eller -funktion: Spintr-filer, underhubbar, bloggar

apps_devices copy-2

Spintrs appar

Nå ut med relevant information och kommunikation till era medarbetare som arbetar på plats, distans eller ute på fältet.

 • IOS/iPhone
 • Android
 • Tablet
 • Microsoft Teams

Anpassa er app med hjälp av ert varumärkes utseende och känsla.

AI-chat copy

Er AI-medarbetare 

Stötta effektivitet och produktivitet med er digitala medarbetare (AI-assistent) som gärna besvarar medarbetarnas frågor.

Ni kan också förenkla skapandet av innehåll med generativ AI.

section decor

Är du redo att ta din medarbetarupplevelse till nästa nivå?