Chat with us
leaders_link

Byggd för toppchefer och företagsledare

Företagsledare behöver intelligent teknik för att öka ändamålsenlig effektivitet och påskynda resultat.

Öka vinsttillväxten

Företagsledare är medvetna om värdet av medarbetarupplevelsen i ett större perspektiv och förlitar sig på personliga relationer och insikter om medarbetarna för att hjälpa till att öka företagets tillväxt. 

Öka intäkterna

 • Investeringar i medarbetarupplevelsen kan leda till ökad lönsamhet tack vare gladare och mer motiverade medarbetare som är engagerade i företagets vision.

 • Minska rörelsemarginalerna genom att effektivisera kommunikationen, underlätta problemlösning och ta bort flaskhalsar i verksamheten.

 • Bli de första på er marknad genom att påskynda medarbetarnas samarbete, något som kan förkorta cykeln för produktutveckling.
Blogs_nav copy-1

Se och rapportera om framtiden, samtidigt som ni uppmärksammar medarbetarnas dagliga prestationer

 • Inspirera medarbetarna med uppdateringar som riktar sig till alla, en VD-blogg och regelbunden kommunikation om framtida trender och nya möjligheter.

 • Ge erkännande och ge uppskattning till de medarbetare och de ledare som befinner sig närmast kunderna och som varje dag ser till att kunderna är nöjda och lojala.

 • Visa kulturell ömsesidig förståelse och engagemang för företagets grundpelare varje dag genom intern kommunikation och utbildning
granit_socialfeed

Lär känna era medarbetare som individer

 • Ledare måste förstå medarbetarnas personliga mångdimensionella ekosystem och behov för att kunna ge dem stöd att prestera på topp.

 • Medarbetarupplevelsen är inte bara en fråga för personalavdelningen och det finns ingen universallösning. Istället är det personligt stöd och personliga relationer, en gemenskap kring företagets vision och företagsledare som kontinuerligt lyssnar på sina medarbetare som bidrar till en sund företagskultur.

 • Förtroende och psykologisk trygghet på arbetsplatsen är en förutsättning för att medarbetarna ska kunna uttrycka sig och ge genuin återkoppling. Få medarbetarnas röster hörda genom den enhetlighet som en plattform för medarbetarupplevelse ger.
Spiderweb copy

Fatta välinformerade beslut för optimal effektivitet

 • Ledare behöver användbara data och skräddarsydd information, utan specialiserad kunskap om statistik, kopplad till kritiska affärsmått för påverkan och resultat samt prediktiv trend- och möjlighetsanalys.

 • Att lösa verkliga medarbetarproblem innebär att man förstår potentiella hinder och vägspärrar, vilka kan tas upp till ytan och lösas genom en plattform för medarbetarupplevelser.

 • Få synpunkter, återkoppling och praktiska insikter från medarbetarna för att uppnå önskade resultat i linje med viktiga resultatindikatorer (KPI:er).
ceo_helps_feed

Se till att medarbetarna engagerar sig genom att vara goda förebilder

 • Medarbetarengagemang sträcker sig längre än personalfunktionen, eftersom ledarskapets engagemang påverkar medarbetarupplevelsen.

 • En inspirerande ledning som investerar i medarbetare skapar en engagerande arbetsmiljö, som på ett naturligt sätt främjar medarbetarnas produktivitet och topprestationer.

 • Medarbetare som känner stöd från ledningen kommer att vilja arbeta, vilket minskar frånvaro, utbrändhet, personalomsättning och rekryteringskostnader. Dessutom är sådana medarbetare mer engagerade i kompetensutveckling, vilket stödjer företagets successionsplanering. 
Dashboard_collab-1

Få koll på personalledningen

 • Chefer utgör en länk mellan medarbetare och ledning och behöver rätt verktyg, integrerade i en plattform för medarbetarupplevelser, för att kommunicera och samarbeta effektivt.

 • Det är möjligt att kartlägga och stötta medarbetarnas inställning, arbetsmoral och anpassning till företagets vision och kultur med hjälp av en plattform för medarbetarupplevelser.

 • Fatta beslut team-, projekt- och organisatoriska beslut mer effektivt genom att få tillgång till medarbetarnas perspektiv.
risk_mgmt_rn_playbooks

Praktisera ansvarstagande och styrning

 • När företagsledare och chefer tar ansvar för att skapa en bra arbetsmiljö känner sig medarbetarna uppskattade och stöttade.

 • Ledningens ansvarstagande utgör grunden för en positiv medarbetarupplevelse och betonar den gemensamma insats som krävs för att skapa en blomstrande företagskultur.

 • Betydelsen av ledares ansvarstagande och ledningsmetoder för medarbetares upplevelser kan bli en konkurrensfördel genom att de skapar en fantastisk företagskultur.
apps_devices copy-2

Spintrs appar

Nå ut med relevant information och kommunikation till era medarbetare som arbetar på plats, distans eller ute på fältet.

 • IOS/iPhone
 • Android
 • Tablet
 • Microsoft Teams

Anpassa er app med hjälp av ert varumärkes utseende och känsla.

AI-chat copy

Er AI-medarbetare 

Stötta effektivitet och produktivitet med er digitala medarbetare (AI-assistent) som gärna besvarar medarbetarnas frågor.

Ni kan också förenkla skapandet av innehåll med generativ AI.

section decor

Är du redo att ta din medarbetarupplevelse till nästa nivå?