Spintr | All in ONE place. ONE Platform. ONE Employee Experience.

Chat with us
ComGirl_phone_beige copy-1

Ditt varumärke börjar med dina anställda. Deras dag börjar med Spintr.

✅ Startklar plattform för varumärkesambassadörer
✅ Stärk dina medarbetare i frontlinjen
✅ Nå ut till varje anställd

Spintr stöttar hela ambassadörsresan.

Frontlinjens utmaningar

88%

Saknar verktyg för att enkelt lära sig om produkter och kampanjer. Ändå tror 30% av arbetsgivare att materialet som finns räcker...

60%

Av medarbetare känner att de saknar insyn och anknytning till företagets varumärkesstrategi.

70%

Av kunder bedömer varumärket på direktkontakten med personalen.

Chefernas utmaningar

73%

Av kunderna anser att bemötandet är den främsta faktorn när de väljer vilka de shoppar hos.

86%

Ökning i medarbetarlojalitet när ledare aktivt kommunicerar varumärkesvärden.

15%

Ökning i kundnöjdhet för företag som investerar i varumärkesutbildning för frontlinjen.

resan


Var ledande i varje steg på vägen med Spintr

Guida din organisation genom varje kritiskt steg i medarbetarresan med precision och förståelse. Spintr ger ledare verktygen för att attrahera topptalanger, optimera onboarding, stärka pågående engagemang och stödja karriärutveckling, allt i linje med de strategiska målen.

Guy_phone copy

Spintr:
varumärkets BFF

Vi är inte bara ett verktyg, vi hjälper ledare förvandla vardagliga uppdateringar till strategiska varumärkessatsningar. Med Spintr kan du hålla alla uppdaterade, i linje med era mål och peppade på varumärket.

Gör det enkelt att få ditt team att känna sig delaktiga och inspirerade, varje dag.

Så lyckas ledare med Spintr

 
📍 LOKALT
🇸🇪 REGIONALT
🏢 CENTRALT

Dagligen

Snabbt stöd
Se hur medarbetare hjälper varandra inom och mellan butiker.
Övervaka drift och KPI
Få koll på driften och viktiga nyckeltal under dagen för att fatta snabba, välgrundade beslut.
Stärk kulturen
Visa hur era kärnvärden och strategiska mål efterlevs i det dagliga och långsiktiga arbetet.

Veckovis

Riktad info
Se till att alla, särskilt frontlinjen och platschefer, får senaste infon anpassad efter sina roller.
Få en sammanfattning
Spintr sammanfattar veckans höjdpunkter för att smidigt hålla alla informerade.
Inspirera
Dela insikter om framtida trender och möjligheter för att inspirera anställda och driva nytänkande.

Månadsvis

Fira framgångar
Lyft och fira viktiga milstolpar och prestationer bland anställda.
Kunskapsdelning
Planera kritisk info till frontlinjen som de enkelt kan komma ihåg.
Ta del av insikter
Analysera medarbetarnas feedback och insikter för att anpassa strategiska beslut.

 

En plats för alla verktyg

Spintr gör arbetet smidigare och mer effektivt genom att koppla på din nuvarande teknikstack. Vilket hjälper dig att hantera projekt, hålla koll på teamens prestationer och behålla engagemanget – utan att behöva hoppa mellan olika plattformar.

Spintr monogram
integrations logo
integrations logo
integrations logo
integrations logo
integrations logo
integrations logo
integrations logo
integrations logo
integrations logo
integrations logo
integrations logo
integrations logo
section decor

Se till att ditt varumärke blomstrar