Hur stor del av er organisation har råd att vara mekanisk?

Spintr

Spintr

Customer Success Manager på Spintr

En mekanisk försäljning är som den låter, mekanisk, och när försäljningen når detta stadie är det väldigt svårt, om inte omöjligt, att anpassa den till kunderna. Vissa organisationer tillåter och prioriterar mekanisk försäljning – de ser det som en nyckel till att spara pengar då personalen till exempel inte behöver gå säljutbildningar och tränas i hur de bör bemöta kunder.

Andra menar på att den mekaniska försäljningen kostar mer än den smakar och i det långa loppet tappar de verksamheter som väljer den här inriktningen kunder.

Potentiella vinster med mekanisk försäljning:

  • Det går snabbt att ersätta personal som slutar,
  • Det går snabbt att onboarda ny personal,
  • Personal kan fokusera på butiken och dess utbud.

Potentiella förluster med mekanisk försäljning:

Utesluter dock det ena det andra? Känslan av service, värme och en hjälpande hand kommer antagligen vara A och O under en lång tid framöver, för att vinna över en kund som besöker den fysiska butiken på sin sida. Dock kanske den mekaniska försäljningen kan vara ett bra komplement när det kommer till att synka den fysiska butiken med er webbshop?