Hur kan vi stärka våra färdigheter för att inte konkurreras ut av artificiell intelligens?

Spintr

Spintr

Customer Success Manager på Spintr

Vi lever i en tid där mer och mer av våra vardagliga sysslor automatiseras. Robotar som dammsuger, klipper vårt gräs – och som vi även numera kan kommunicera med och som svarar på våra frågor när vi inte själva vet svaren.

Men kan dessa opersonliga tekniska hjälpmedel hota våra traditionella, sociala förhållanden till våra medmänniskor? Och vad händer när de mer och mer intar arbetsmarknaden – kommer våra positioner konkurreras ut så att vi ställs inför en ny slags industriell revolution?

Så kanske är fallet – men kanske främst när det gäller den fortsatta framfarten för artificiell intelligens på den tekniska marknaden och när det kommer till de hårda färdigheterna, som exempelvis att programmera en maskin eller att lära sig ett nytt språk. Det kommer fortfarande att finnas många delar i det mänskliga beteendet som AI kommer att ha svårt att konkurrera ut. Därför blir även dessa färdigheter, de mjuka färdigheterna, mer och mer attraktiva, något data på bland annat LinkedIn visar.

Enligt LinkedIn finns det minst 50,000 professionella färdigheter. Det säger sig ju självt att en människa inte kan anamma alla dessa, men med nyfikenheten som ligger i vår natur vill vi så klart försöka att hitta de färdigheter som kan ta oss så långt som möjligt i vår vardag och i vårt arbetsliv.

En av de bästa investeringarna du kan göra karriärsmässigt är att stärka en mjuk färdighet, något som blir än mer värdefullt med tanke på just det kraftiga inflytandet som AI har i vårt samhälle och huruvida de inte kan adaptera dessa färdigheter på samma sätt som vi människor kan.

Det framgår även att hela 57% av chefer inom olika branscher värdesätter de mjuka färdigheterna högre än de hårda. Så vilka färdigheter säger potentiella arbetsgivare är mer värdefulla än andra?

Kreativitet

En människas kreativitet och fantasi är bland det mest fantastiska som vi har, och något som robotar inte kan programmeras till att inneha. AI är ett fantastiskt verktyg att ha när det kommer till att förädla gamla idéer – men det är den anställde som kan kläcka de nya, spännande lösningarna – något som kanske kan förverkliga morgondagens drömmar.

Övertalning/påverkan

Det är en sak att utveckla och äga en fantastisk produkt och lansera en sprillans ny plattform – men förmågan att övertala och påverka en annan människa att ta till sig produkten och faktiskt köpa den i slutändan är en egenskap som robotar inte besitter.

Samarbete

Dagens projekt och utmaningar som vi står inför i vårt arbetsliv är betydligt mer komplexa och komplicerade än de än gång var. Med detta kommer även en kraftigt ökande förmåga att effektivt och snabbt kunna kommunicera och samarbeta med sina kollegor och även externa parter – något som artificiell intelligens inte har möjligheten att göra.

Förmågan att anpassa sig

Möjligheten att snabbt kunna anpassa sig både fysiskt och mentalt är en nödvändig förmåga i dagens samhälle som ständigt står inför nya förändringar – gårdagens lösningar löser inte längre morgondagens problem, vi behöver vara betydligt mer flexibla och anpassningsbara än så.

Förmågan att tidsplanera

En klassisk och tidlös förmåga – att kunna planera och utnyttja sin tid, samt att kunna leverera inom tidsramen är något som alltid varit en ytterst värdefull förmåga. Den lyfts fortfarande som en av de fem egenskaperna som flest chefer inom olika företag värdesätter högt då den bland annat genererar i att verksamheten effektiviseras.

Så är det något du funderar kring att personligen utvecklas i under 2019 kanske en av dessa fem egenskaper är en god start. Men varför inte fundera ett varv själv först kring dina mjuka egenskaper – vilka besitter du som är värda att pusha lite extra för i ditt arbetsliv? Kanske för dessa egenskaper dig till nya nivåer som du inte tidigare tänkt dig.

Men visst är det samtidigt spännande och skrämmande att fundera kring hur framtiden kommer att se ut – hur pass långt kan artificiell intelligens faktiskt ta sig? Kan dessa tekniker och robotar i en framtid faktiskt helt ta över de mjuka färdigheterna? Och vilken roll kommer då våra mer "mänskliga" färdigheter som exempelvis kommunikation att spela i vårt samhälle?