Employer branding och förmågan att stärka företaget via sitt intranät

Anna-Karin

Anna-Karin

Customer Success Manager på Spintr

Hur arbetar ni i er verksamhet idag för att få alla medarbetare att känna att de är med på tåget och har koll på läget? Matas de med information om framtiden och kommande förändringar utan att själva vara en del i arbetet som leder dit, eller har de faktiskt möjlighet att påverka det som komma skall?

Och även om de nu har möjligheten att påverka, hur vet du då att medarbetarna känner sig synliga, lyssnade till och involverade?

Spintr tror att ju mer engagerad och involverad din personalstyrka är, desto bättre kommer de leverera, prestera och även marknadsföra verksamheten till sina nära och kära - den allra bästa typen av marknadsföring.

En god start är att möjliggöra för verksamheten att vara så transparent gentemot sina anställda som möjligt. De flesta känner säkert igen sig i att ju mer man vet och har kunskap om, desto enklare är det att slappna av och fokusera på det man egentligen bör göra under dagen, i det här fallet sina arbetsuppgifter.

Om verksamheten dessutom lyckas förmedla en känsla av att medarbetarens tankar och idéer är värdefulla, adderar detta ytterligare till en betydligt mer nöjd kollega. Därför kan det vara klokt att involvera kollegorna och ta del av deras tankar via en enkät på intranätet. Var dock försiktig med vilka frågor du ställer och vilken typ av svar du kan komma att få - tanken är så klart att företaget ska kunna leva upp till den eventuella förändringen som svaren kan komma att peka på, och då måste detta självklart vara en möjlighet.

Vi är nog många som tagit del av enkäter, formulerat väl uttänkta svar och skickat in dessa i hopp om att något ska förändras eller förbättras. Men i slutändan händer ingenting. Noll. Nada. Det är inte utan tvivel som man som medarbetare då funderar på varför man blir tillfrågad överhuvudtaget om inget vidare kommer från detta.

Så, viktigt att fråga medarbetaren vad hen till exempel anser är en viktig förändring för att verksamheten ska röra sig framåt, lyssna till svaret och sedan återkoppla om en förändring kommer att ske eller inte. Om det inte finns en möjlighet att ändra något, var även noga med att förklara varför.

Att föra denna typ av enkät och undersökning via ditt sociala intranät kan även leda till att kollegor sinsemellan börjar diskutera och fundera fram finurliga lösningar till eventuella problem som finns inom organisationen. På detta sätt får de inte bara möjligheten att prata av sig, men också tillsammans med andra i liknande sits få en chans att bolla tankar och idéer kring hur detta skulle kunna bli bättre.

Ett intranät är den givna platsen för verksamhetens anställda att kunna få synas och höras, men för alla är det inte lika enkelt som för vissa att påbörja en konversation eller ställa en fråga kring något som inte känns helt rätt. Därför kan engagemanget från ledning vara A och O, att de finns där och är synliga, ställer frågor och aktiverar medarbetaren kanske just genom en enkät.

Med tiden kommer detta att generera en positiv loop. Ju mer den anställde känner att hens tankar kring verksamheten är viktiga och värdefulla, desto mer bekväm och positivt inställd kommer hen också vara till att prata gott om verksamheten till sin direkta, och indirekta, närhet.

Denna är en av många vitala delar av employer branding, och också något av det mest värdefulla betyg en verksamhet kan uppnå. Det är trots allt recensioner direkt från de som spenderar mer än hälften av sin vakna tid på arbetsplatsen som hyllar den, snarare än sågar den. Ja, du förstår ju själv effekten av detta.

Här kan du läsa mer om employer branding.

Vi kan helt enkelt lära oss att vid transparens, förmågan att lyssna och ta till sig vad de anställda tycker, att omvandla tyckandet till verklighet och att sist men inte minst återkoppla till de anställda vad som ändrats tack vare deras åsikter genererar i att medarbetaren känner sig sedd och som en viktig spelbricka i arbetsvardagen.

Detta leder antagligen till att medarbetaren även stannar kvar i företaget längre, snarare än att känna sig liten och inte sedd, och företaget riskerar att förlora kompetensen till annan verksamhet.

Stärk upp din verksamhet redan idag genom att prova Spintr gratis - det sociala intranätet där alla kollegor kan känna sig som en del i gänget!