Spintr är snabbt att komma igång med, är självinstruerande och kräver inte IT kompetens för att skötas.

Johanna Lindros
Jämställdhetsmyndigheten

”Att välja en intranätslösning som är startklar var för oss det enklaste, bästa och mest visuella sättet att på kort tid möta behovet hos våra medarbetare. Att flytta mycket info från flera olika system, servrar och skapa en enkel, tydlig och rolig struktur är i Spintr enkelt.”

Cecilia Bergström
Xtractor

”Med facit i hand, det går att lansera ett intranät på kort tid! Hela plattformen är enkel och snabb att sätta upp teknikmässigt, och redaktörsmässigt är den lättnavigerad. Teamet på Spintr är dessutom snabba med att svara på kluriga frågor.”

Jenny Engström
Kommunikationsansvarig, STF

”Som ett led i vår utveckling växlar vi nu upp den interna kommunikationen och erfarenhetsutbytet i projekten, allt för att fortsatt kunna påstå att vi är relevanta.”

Björn Hermansson
Erelko

”Intranätet bidrar till tydlighet och samskapande för engagerade medarbetare i en arbetsmiljö med människor i fokus.”

Johnny Nordström
BRIS

Spintr är snabbt att komma igång med, är självinstruerande och kräver inte IT kompetens för att skötas.

Johanna Lindros
Jämställdhetsmyndigheten

”Med hjälp av Spintr och deras enkla och tillgängliga support når ni dit ni vill i den takt ni själva önskar.”

Åsa Murakami
Vadstena kommun

”Eftersom intranätet är interaktivt och socialt har vi fått enklare, snabbare och mer otvungen kommunikation.”

Karolina Collins
Cervera

Gör som cirka 50 000 andra framgångsrika användare.

Du är bara ett steg ifrån bättre internkommunikation. Lätt att komma igång, lätt att använda.