Chat with us
lågkonjunktur inflation transparens kommunikation

Hur transparens kan hjälpa er genom en lågkonjunktur

Alla halvfulla glas och rosenskimrande glasögon till trots – konjunkturprognoserna ser ganska dystra ut. När svångremmar dragits åt och oron satt klorna i kontorslandskapen finns det en ny, lite mer anspänd verklighet att för hålla sig till. Hur gör man det bästa av den situationen?   

Först och främst – håll dig synlig. Från ledningshåll är det viktigt att man är närvarande, håller alla ordinarie kommunikationskanaler öppna och i största möjliga mån validerar medarbetarna i deras oundvikliga oro. Att värdera hur transparent man kan vara i tider av ovisshet innebär en knepig balansgång. Även om läget är allvarligt så är det heller inte konstruktivt att agera domedagsprofet.

Håll dörrar och kommunikationskanaler öppna

Den naturliga instinkten i ett pressat läge kan vara att dra igen dörren, sluta sig och fokusera på att släcka nästa brand. Försök i stället vara lika öppen med läget du är i mindre turbulenta tider.

En osedvanlig tystnad späder bara på ovissheten och kan utvecklas till en grogrund för ryktesspridning. Detta innebär inte en fullständig insyn på detaljnivå heller är bra, men däremot tillräcklig så medarbetarna ser hur deras bidrag till verksamheten faktiskt har effekt.

Skapa strukturer för stöd

I en organisation som präglas av oro finns ett värde att medarbetare vänder sig till varandra för stöd. Lägg gärna emfas på samarbete och ta varje tillfälle i akt att hålla humöret uppe med sociala aktiviteter för att hålla gruppen sammansvetsad. Stäm gärna av med regelbundna check-ins för att ta tempen på hur alla mår. Hur ser medarbetarnas oro ut och vad kan ledningen göra för att mildra den?

Möjlighet att stärka er kultur

Låt inte en känsla av maktlöshet smyga sig in och ta över – påminn i stället varandra om att ni faktisk har agens. Lite tuffare tider kan faktiskt erbjuda en värdefull möjlighet att utvärdera och stärka er kultur.

Om ni är öppna för det kan ni få svart på vitt hur uttalad och robust er företagskultur faktiskt är. Behöver den förtydligas eller utvecklas? Genom transparensen och den mer frekvent kommunikation under ett skarpt läge kan er kultur faktiskt bli starkare, mer definierad och visa sig från sin bästa sida.

Är du nyfiken på hur ni kan stärka er företagskultur med ett transparent och levande intranät? Boka gärna en demo!

Boka demo

 Om Spintr

Spintr är en kulturbärande social plattform som hjälper varumärken och arbetsplatser till en framgångsrik företagskultur. Genom digitala kommunikationsverktyg hjälper vi våra kunder att uppnå sina mål. Spintr AB är ett svenskt bolag med sitt huvudkontor i Örebro.