Chat with us
Skapa mening och sammanhang på arbetsplatsen

Skapar ni tillräckligt med mening för att behålla era medarbetare?

I år arbetar vi i genomsnitt 1421 timmar. Hur fyller vi dem med mening bortom det där bottom line-essentiella? Ledarskap och arbetsplatser är under förändring. I ett skifte som motiveras av att medarbetare, nuvarande och potentiella, vill känna en meningsfullhet både i sitt arbete och i sin relation med arbetsgivaren. Att känna sig betydelsefulla och kunna identifiera sig med sin arbetsgivare som en avgörande del av ett större sammanhang. Men hur skapar vi ett sånt klimat?

   1. Inspirera med organisationens Why

Det är något av en tall order att utkräva medarbetarna på snärtiga och djupsinniga svar på frågor som ”varför jobbar du här?”, när organisationen i sig inte kan leverera ett för sin existens. Kommunicera därför ständigt varför ni gör vad ni gör. Så fort tillfälle ges – både internt och externt. Låt det vägleda er och fylla det vardagliga arbetet med mening.

 

   2. Vad är betydelsefullt för medarbetarna?

Fråga, var lyhörd och nyfiken på dina medarbetare. Vad intresserar de sig för på individnivå, även utanför jobbet? Det finns förmodligen flera aspekter som överlappar med deras yrkesroller. Att uppmuntra medarbetare i sina fritidsintressen, är också att uppmuntra till personlig utveckling. Något som på sikt också, givetvis, gynnar organisationen.

 

   3. Ge utrymme att växa

Investera i samtliga medarbetares kompetensutveckling i stället för att bara prioritera en utvald skara. Detta är viktigt då det annars kan leda till att en stor del av personalstyrkan känner sig exkluderad och i värsta fall hamnar i ett sinnestillstånd där de stagnerar och reducerar sig själva till glädjelösa arbetsmyror. I ett sammanhang som hela tiden uppmuntrar till att tillskansa sig nya kunskaper växer i stället självförtroendet och entusiasmen att ta sig an nya, mer utmanande uppgifter.

 

   4. Möjliggör samarbete

Att stärka och verkligen cementera teamkänslan är givetvis centralt för att skapa en stark känsla av sammanhang. I synnerhet i pandemins kölvatten. Vi är sociala djur och finner, utöver att samarbete faktiskt underlättar saker rent praktiskt, en inneboende mening i att genomföra projekt tillsammans.

I hybridarbetets tidsålder förutsätter inte längre tätt samarbete att man befinner sig i samma fysiska rum. Nyckeln blir därför att investera i digitala lösningar som passar just er typ av verksamhet. 

 

   5. Hur aktuell är er värdegrund?

Visst, er värdegrund är något fundamentalt. Något ni noggrant genomarbetat för att hålla över tid och som därför inte bara kan kastas ut i en handvändning. Problemet är att de där värdegrunderna, hur minutiöst och genomtänkt konstruerade de än är, inte existerar i några tätt tillslutna vakuum.

I en föränderlig värld skiftas prioriteringsordningen. Aspekter som varit lite av birollsfigurer i ert värderingsarbete gör nu anspråk på en större scen. Att vara lyhörd och hela tiden identifiera de aspekterna, kan vara att hitta nycklarna till den där organisationen andra faktiskt vill vara en del av. På riktigt!

 

Om Spintr
Spintr är en kulturbärande social plattform som hjälper varumärken och arbetsplatser till en framgångsrik företagskultur. Genom digitala kommunikationsverktyg hjälper vi våra kunder att uppnå sina mål. Spintr AB är ett svenskt bolag med sitt huvudkontor i Örebro.