Chat with us
Så låter ni delmålen vägleda er

Så låter ni delmålen vägleda er

Alla vill nå framgång men vägen dit är aldrig spikrak. Med hjälp av målbilder, delmål och resultatmätning ökar möjligheterna för framgång i organisationen som alla i slutändan blir en del av. En framgång som inspirerar, motiverar och genererar resultat.

 

Det finns olika sätt att nå dit. Ett av de mest använda, och i våra ögon det enklaste verktyget att arbeta med, är OKR:s, Objectives and Key Results. Här mäter ni ett begränsat antal mål, följer era framsteg, utvärderar regelbundet och firar delmål ofta. Allt för att väcka ytterligare engagemang och en starkare känsla av delaktighet, på ett individuellt plan men även kollektivt.

Med hjälp av ramverket blir målsättningarna betydligt mer skalbara både för organisationen och för den enskilde medarbetaren, samt betydligt enklare att följa under resans gång.

Kom igång så här!

 
  1. Identifiera era nyckeltal
Var hårda! Välj ut tre-fyra nyckeltal som är betydelsefulla för er organisation och för resan ni gör just nu mot bättre resultat. Varje verksamhet har sina specifika övergripande mål – därmed krävs en del bakgrundsarbete för att verkligen pinpointa det som betyder mest för just er.

Tips: Läs mer om vad nyckeltal är här!

   2. Stäm av målen ofta
Håll koll på resan! Om ni glömmer bort målen när akuta måsten pockar på uppmärksamheten är risken stor att arbetet med era OKR:s rinner ut i sanden. För bästa resultat, se till att utvärdera var tredje månad och sätt nya mål utifrån de målen ni haft. Nådde ni inte upp till målen? Verksamheten har inte gått under – men ni har säkerligen lärt er tillräckligt för att sätta upp nya mål som är mer realistiska och verklighetstrogna er organisation än de tidigare målen.


   3. Fira!
Verkar resan mot målsättningen gå enligt planerna? Har ni kanske rent utav nått delmålet? Glöm inte bort att ta tillfället i akt och fira! Det behöver inte vara något stort – en överraskningsfika med kollegorna eller en timmes tidigare avslutning på dagen kan räcka långt för att boosta motivationen ytterligare!

   4. Realtidskoll på intranätet
Engagemang – något som hela verksamheten bygger på. Utan engagemang från medarbetargruppen blir resan inte långvarig. Se till att
investera i ett intranät där ni kan presentera relevanta och specifika nyckeltal i realtid för den individuella medbetaren, men också för hela teamet – på så sätt ökar engagemanget, intresset att bidra och möjligheten till en blomstrande organisation. Det behöver inte vara svårare än så.

Inspireras och engageras tillsammans – för att nå nya mål som ett team.


Om Spintr
Spintr är en kulturbärande social plattform som hjälper varumärken och arbetsplatser till en framgångsrik företagskultur. Genom digitala kommunikationsverktyg hjälper vi våra kunder att uppnå sina mål. Spintr AB är ett svenskt bolag med sitt huvudkontor i Örebro.