Chat with us
Varor i en matvarubutik på båda sidorna av en gång.

Anpassar ni er butik för högerhänta eller smitare?

Kundvarvet är ett av alla de knep som används i butiksvärlden för att få kunden att känna sig bekväm i miljön och därmed också boosta försäljningen. När detta knep används i kombination med andra försäljningsstrategier går kunden hem med betydligt fler varor i påsen än vad hens initiala tanke var när hen steg in i butiken.  

Strategier som kan fungera i er butik: 

  • öppna upp kundens sinnen genom rätt typ av ljus, framhäva dofter och smaker när möjlighet ges och spela på emotionella strängar,

  • upp till fyrdubbla försäljningen genom att placera utvalda produkter i midje-till-hak-höjd,

  • öppna upp för smitvägar! Trots att det kanske känns som att de borde höja risken till minskad tid i butik så ökar faktiskt chanserna för längre tid i butik, ökad konvertering och högre snittkvitto,

  • använd gaveln för exponering av produkter som kanske går lite trögt, vars försäljning ni vill boosta,

  • fundera kring om musik är en nyckel i er butik för att öka försäljningen, eller snarare tvärtom. 

Glöm inte att informera dina kollegor om varför ni placerar varor på ett visst sätt eller använder en viss typ av musik så de kan få en djupare förståelse om deras arbetsplats. Medarbetargruppen kommer alltid bara mer positivt ställd till nya beslut eller en viss omstrukturering så länge ni är transparenta med varför ni gör förändringen och vad det på sikt kan leda till. På så sätt kan deras engagemang för detaljerna komma att öka när de spenderar tid i butiken. 

Läs mer här om varför musik spelar så stor roll när en kund besöker din verksamhet.