Är er butiks kommunikation enkel, engagerande och till för alla?

Spintr

Spintr

Customer Success Manager på Spintr

En nyckel till en arbetsplats där medarbetarna känner sig delaktiga och engagerade är att informationen som kommer från chefer och ledning når alla. Det gäller all typ av information, vare sig det rör nya kampanjer i butiken, verksamhetens välmående, nästa AW eller kanske att en nyrekrytering är på gång. Här är några tips på hur ni kan maximera möjligheterna till en mer välmående arbetsmiljö där alla är inkluderade: 

Investera i en gemensam plattform 
När medarbetaren har möjlighet att nå all information, alla kollegor och ta del av exempelvis uppdateringar i ett socialt flöde samt verksamhetens nyckeltal som uppdateras i realtid sporras hen att engagera sig ytterligare – vilket i det långa loppet leder till en mer lönsam organisation på många plan.  

Verksamheter som använder sig av en gemensam plattform följer de gemensamma riktlinjerna ännu bättre. Enligt KOM uppnås 99,9% efterlevnad när en organisation har sin kommunikation på en och samma plats. 

Uppdatera existerande information ofta 
För att säkerställa att dina medarbetare tar del av information som rör verksamheten är det vitalt att ständigt publicera nytt material, men också uppdatera redan publicerat material så det inte blir förlegat. Det förenklar även för kollegan då hen vet att informationen är att lita på och er gemensamma kunskapsbas har svar på alla hens frågor som rör arbetsplatsen. 

Dock är det enkelt att glömma bort att uppdatera. Gör såhär för att påminna dig själv och dina kollegor! 

  • Sätt påminnelser i kalendern som tydligt instruerar dig i vad som ska uppdateras och varför. 

  • För in uppdateringar av dokument som en punkt i projektplaner och liknande så de alltid finns med i alla sammanhang. 

  • Ha olika personer som är ansvariga för att uppdateringar sker - när ansvaret delas ut är det betydligt lättare att det rullar på som du tänkt dig. Dessutom blir ni fler som engageras av materialet.

När alla medarbetare dessutom kan nå informationen, vare sig den är ny, gammal eller uppdaterad, vart de än befinner sig så ökar chanserna att alla känner sig inkluderade. Genom exempelvis en applikation kan alla, oavsett om de är tillsvidareanställda eller medarbetare som arbetar några timmar i månaden, ta del av det som händer via sina egna plattformar när de själva har tid. Då blir startsträckan kortare när de kommer till arbetsplatsen och redan innehar den senaste informationen som rör verksamheten.  

Läs mer om våran digitala lösning till en smidigare internkommunikation här!