Drunknar det viktiga i virus?

Spintr

Spintr

Customer Success Manager på Spintr

Vi läser corona, ser bilder på virus, spelar upp en film om handtvättning och uppmanas använda handsprit men inte stjäla den. Vi har gjort det ett tag och kommer få göra det ett tag till, som det verkar.

Till en början finns ett starkt nyhetsvärde eftersom allt är nytt men allt eftersom blir viruset något vi sett förut, liksom rubriken och uppmaningarna kring hur vi ska förhålla sig kan börjas kännas tjatiga?

Samtidigt så är det fortfarande viktigt att fortsätta följa rapporteringen för att inte missa viktiga budskap i den. Därför kommer här några tips på sånt som ni kan tänka på för att det viktiga verkligen ska nå fram till alla medarbetare.

Lyft och putsa på det viktiga 

”Viktig information” ser jag ibland som rubriksättning men det är inte en helt optimal sådan för den säger absolut ingenting om innehållet, om vad det egentligen är som är viktigt. Jag tänker som så att om budskapet verkligen är viktigt och rubriken är det man först – och kanske det enda man väljer att läsa – så ska den säga nåt om ”det viktiga”. Ännu olyckligare blir den att använda om man ofta använder den, då riskerar man verkligen att urlaka viktigheten i begreppet – för upplevde besökaren att förra gången så var informationen inte så viktig, varför ska den vara det idag? 

Det här hänger ihop med mitt nästa tips som är ”gör det viktiga intressant”. I en värld där vi möts av tusentals budskap varje dag väljer vi vad vi ska ”konsumera”. Är en bok dålig slutar vi läsa liksom du slutar att titta på en film i ett socialt flöde om du inte blir berörd av den första sekunderna in i den. Och på jobbet – varför ska jag lägga tid på att läsa tråkiga nyheter på intranätet när jag borde göra annat? Därför ska de viktigaste budskapen eller nyheterna inte bara hafsas ihop,  lägg manken till för att göra dem intressanta. 

Hjälp besökarna att fokusera

Att tematisera ämnen som corona är bra för att göra det tydligt när information hänger ihop.

  • En del gör det med ord i rubriken. Men allt eftersom tiden går kan det bli svårt att särskilja den ena artikeln från den andra om de är för lika. Exempelvis Information om Covid 19 – 11 mars”, sätt då hellre Covid 19 som ett förled följt av kolon och sen kärnan av budskapet, exempelvis ”COVID 19: En rejäl handtvätt kan vara skillnaden då syns temat men det blir ändå skillnad artiklar emellan 
  • Andra tematiserar visuellt med bilder på startsidan. Om ni har ett rikligt flöde med andra nyheter också fyller det sin funktion men om startsidan innehåller endast corona-artiklar med samma bild så kan intrycket bli en upprepning, då kanske man hellre kan använda sig av en ikon som delvis täcker bilden men också ger en hint om innehållet i nyheten. Jämför exempelvis:

Sen kommer ett tips som alltid kan va klokt att tänka på. Se till att inte lägga ut allt samtidigt. Håll koll på tänkbara nyheter som ligger i pipen och gör en liten planering när det ena och det andra ska ut. Det gör att allt inte behöver komma ut samtidigt. Med det som arbetssätt så kan man också skapa en mer strategisk styrning över vilka budskap som ska ut när och att budskapen inte krockar med varandra på något sätt.  

Våga städa

Som det verkar kommer vi att få dras ett tag till med coronavirus som stör vår hälsa, nyhetsflöden och arbetssätt. Därför gör vi klokt i att hitta sätt att hantera våra nyheter så att det viktiga inte drunknar i mindre viktigt eller riskerar att inte få besökarnas uppmärksamhet när de verkligen behöver det.  

Dessutom är det ju så att intranätet är mer än det som syns på startsidan, så våga städa i nyhetsflödet, gör permenant info av sånt som varit nyheter eller skapa den där samlingssidan kring coronaläget där du kan samla allt som har med det att göra – om du inte redan gjort det vill säga.