Chat with us
Att navigera sig ur en destruktiv företagskultur

Culture Eats | Örebro 8 feb

Vi kickstartar Culture Eats-året genom att bjuda in till lunchföreläsning och nätverkande. Under denna träff bjuder vi på lärdomar från tidigare event! Fast vi nöjer oss givetvis inte med en ren greatest hits-tillställning.

Tid: 8 februari 2023 kl 11:30-13:00.
Plats: myOffice, Stenbackevägen 6, 702 25 Örebro

Anmäl dig på Meetup

Dagen till ära gästas vi av Andreas Getzman, som med över 20 års erfarenhet i ledande positioner inom 15 olika branscher, ser värdet i att släppa prestigen och lära sig av sina misstag. Andreas berättar hur det som ledare är att vara del av en destruktiv kultur. Vad han gjorde, men framförallt, vad han borde gjort.

"Kulturen sitter INTE i väggarna, den skapas av de beteenden vi tillåter varandra att ha. Om du som ledare vill göra en förändring av kulturen behöver du först acceptera att du själv är en del av den." – Andreas Getzman

Om Culture Eats
Culture Eats anordnas av Spintr som ett forum för nyfiket kunskapsutbyte mellan aktörer från olika branscher. Vi diskuterar, konkretiserar och bjuder på spännande gästers insikter kring allt som rör företagskultur.

Om Spintr
Spintr är en kulturbärande social plattform som hjälper varumärken och arbetsplatser till en framgångsrik företagskultur. Genom digitala kommunikationsverktyg hjälper vi våra kunder att uppnå sina mål. Spintr AB är ett svenskt bolag med sitt huvudkontor i Örebro.