Corona i omvärlden såväl som i samtalen på jobbet

Spintr

Spintr

Customer Success Manager på Spintr

Nog sjutton påverkas vi alla av den samhällssituation som coronaviruset (COVID-19) ställt till med. En del drabbas direkt, andra indirekt men alla påverkas av oron och funderingar kring det. Kan det drabba mig? Någon jag känner? Vågar jag åka kollektivt till det där mötet? En del oroas mer, andra mindre men oavsett så kan oro lindras av tydlighet kring vad som gäller.

Myndigheter och medier gör ett jobb kring att ge bilden från omvärlden. Låt dem göra det och lägg inte tid på att återskapa den informationen internt hos er själva utan länka istället till den från ert intranät.

Här kommer också några tips kring ert egna interna arbete:

 • Se myndigheters rapportering som grund.
  • Använd myndigheternas rekommendationer för att skapa era egna beslut och riktlinjer.
  • Använd de delar som direkt berör er egen verksamhet för att skapa er egen interna kommunikation kring frågan.
   • Skapa ett underlag som kan kommuniceras i chefsledet och sippra ner i organisationen den vägen för att försäkra er om att alla får samma information.
   • Matcha information som placeras på intranätet. Se till att de är kommenterbara och att berörda personer sitter standby för att hantera allt som kommer, både det som finns faktiska svar på men också det andra för att främja öppenheten.
 • Var lyhörda för spekulationer för att kunna bromsa dem eller agera utifrån i er interna kommunikation.
 • Ge oron utrymme och visa att ni ser människan bakom medarbetaren.
 • Ta beslut som ledare, om hur man exempelvis ska resa eller agera i olika situationer, som ger medarbetare något att hålla sig i. Som sagt, trots oro så signalerar det trygghet i en situation som denna.

Som ledare i en verksamhet har ni ett ansvar i att formulera vad som gäller. Men kom ihåg att människor följer andra människor så se till att föregå med gott exempel. Är det distansmöten som gäller nu, så gäller det alla oavsett man är medarbetare eller chef. Gör man något annat än vad ens egna beslut säger riskerar man att både tappa trovärdigheten i kommunikationen men också signalera en otydlighet kring vad som faktiskt gäller.

Titta gärna på vår video vi spelade in idag med Anna Almberg där vi pratar om kriskommunikation som går att hitta på vår Facebook-sida eller se den direkt på YouTube.

Vi har även samlat 6st tips till ledningsgruppen när kontoret stänger pga Coronaviruset.

Sist men inte minst, var rädda om varandra och tänk på att man kan skicka hur många digitala kramar som helst – på intranätet till exempel – utan att smitta eller smittas av corona.