Spintr finns på Slack!

Slack är ett populärt kommunikationsverktyg för team och mindre företag och används vanligtvis för utbyte av dialog i projekt, trådar eller källkod. Man kopplar ihop Slack med de verksamhetssystem man jobbar med och verksamhetssystem trycker då uppdateringar från systemen till önskade Slackkanaler. I vissa fall kan man även interagera tillbaka till systemen från Slack.

Bara relevanta uppdateringar

Med Spintrs Slack-integration och Spintr-appen för Slack får du relevanta uppdateringar i Slack om vad som händer på intranätet. Uppdateringar kan handla om att nytt innehåll skapats eller om uppdateringar i det sociala flödet och skickas direkt till vald Slack-kanal.

Användaren blir snabbare uppdaterad

Genom att använda vår Slack-integration och Spintr-appen i Slack får du snabbare reda på vad som händer på ditt intranät. 

Som redaktör eller administratör kan du glädjas över att innehållet du skapat sprids både snabbare och i större utsträckning i organisationen.

Personaliserat och anpassat

Uppdateringarna som kommer till Slack är personaliserade och personligt anpassade utifrån den användaren som anslutit Slack till Spintr och vice versa. Vi anpassar volymer och kommunikation utifrån användarens roll, position och sfär på intranätet.