Så fungerar interna nyheter i Spintr

”Nyheter” i Spintr är designat för att man enkelt ska kunna informera om händelser. Nyheterna är därför placerade centrerat i intranätet så att det ska vara lätt för mottagarna att se och upptäcka om det är något nytt som har hänt eller är på gång.

Att skapa, redigera och läsa nyheter görs direkt i intranätet och ligger alltså inte i ett separat system. Alla användare som har Administratör eller Redaktörsrättigheter har möjlighet att skapa och redigera nyheter.

Du bestämmer formatet

Du kan själv bestämma hur mycket plats en nyhet ska ta, samt hur länge nyheten ska synas. Hur mycket plats nyheten tar bestäms av hur stor bild man väljer att ha till nyheten.

  • Väljer du en lite mindre bild så blir det en sidobild till texten. Väljer du en större bild fyller den ut utrymmet inom ramen för nyhetsspalten.
  • När du skapar nyheten har du också möjlighet att välja publicerings och slutdatum. Detta gör att du kan skapa nyheter i förväg och publicera dem vid ett bestämt datum.
  • Du kan också välja att göra nyheterna tidsbestämda vilket innebär att de bara är tillgängliga tills det satta datumet har passerat.

Riktad till en önskad målgrupp

Nyheter går att rikta mot kontor, mottagargrupper eller specifika personer. Det innebär att enbart de användare som nyheten är riktad till kommer att se den i sitt nyhetsflöde.  Det går även att dölja nyheter för specifika grupper.

Interaktion

Spintr är uppbyggt för att vara ett socialt intranät med fokus på interaktioner mellan användarna. Ett fokus som även finns med vid funktionen ”nyheter”.

  • Du kan själv bestämma om användare ska kunna kommentera nyheten, om det ska vara möjligt att skriva kommentarer till varandra samt svara på kommentarer.
  • Du kan visa att du gillar en nyhet genom att klicka på gilla-knappen bredvid nyheten.
  • Du kan dela nyheter direkt till ditt flöde, olika avdelningar eller till en kollega som kan ha missat att läsa nyheten. På så sätt kan du öka spridningen på en nyhet och se till att fler ser och läser den.

Andra värdefulla funktioner

En trygghet är att alla nyheter per automatik och med jämna mellanrum sparas när man arbetar med dem. På så sätt behöver man inte vara orolig över att det man arbetat med försvinner för gott. Ingen nyhet försvinner heller permanent oavsett om man väljer att ta bort den medvetet eller råkar radera den av misstag. 

Alla nyheter går också att skicka ut som e-post för att uppmärksamma och driva trafik till intranätet. Du kan även välja vilka mottagare som ska få mejlet.