Med textsidor kommunicerar du enkelt i Spintr

”Textsidor” i Spintr är ett bra och effektivt sätt att skapa anpassat innehåll till sin verksamhet och kan vara informationssidor, länksamlingar, styrdokument eller avdelningslistor.

Textsidorna innehåller inbyggda formulär, som du skapar direkt i intranätet, och smidiga redigeringsverktyg som är enkla att jobba med. Alla användare med behörighet administratör eller redaktör har möjlighet att skapa och redigera textsidor.

Anpassat och riktat innehåll till olika målgrupper

Man kan välja att rikta sina textsidor mot specifika mottagare, kontor, avdelningar, grupper, roller eller mottagargrupper vilket innebär att enbart de utvalda mottagarna kan ta del av sidan och se innehållet. Detta möjliggör att olika avdelningar kan ha sina egna textstrukturer med exempelvis stöddokument, avtal, kommande planering och information som hjälper dem i sitt arbete utan att övriga användare har åtkomst eller störs.

Förformaterade och egna mallar

Alla textsidor har förinställda mallar som går att välja mellan. De har dels olika layout men det går också att välja vilken typ av information om textsidan som ska finnas tillgänglig.

  • Genom mallarna kan du välja att visa sidansvarig och vem som senast redigerat en textsida. På så sätt kan man vända sig direkt till rätt person om man har frågor eller tankar.
  • Du kan se hur bra textsidan nått ut till användarna och hur väl den har mottagits.
  • Du kan bifoga mappar som följer med i marginalerna för textsidan. På så sätt gör man det enkelt att komma åt relevanta filer, bilder och dokument.
  • Skapa egna mallar i förtid för framtida bruk med förinställda rubriker, länkar, typsnitt etc. Då går det enklare och snabbare nästa gång du ska använda mallarna.

Publiceringstider och placering i struktur

Du bestämmer själv när i tiden du vill publicera en textsida och hur länge den ska vara publicerad. Du väljer också vart på intranätet du vill att den ska vara placerad, antingen i toppmenyn eller som undersidor till en textsida.

 

Statistik, konsumtion och räckvidd

Alla textsidor mäts statistiskt. En graf visar hur många besök sidan haft under de första 30 dagarna och vilka dagar den hade flest besökare. Detta visar tydligt en sidas populäritet och man får också veta hur många användare som textsidan har nått ut till. Detta är ett värdefullt och viktigt verktyg för att dels se vad som når ut till användarna,men också vilka textsidor som används.