Arbetsrum för korta eller långa samarbeten

Ett enkelt sätt att dela på arbetsuppgifterna och få en bra kommunikation i en organisation, är att använda sig av intranätets ”grupper”.

”Grupper” är ett perfekt arbetsrum för långa, korta och permanenta samarbeten som behöver utföras på intranätet. Grupperna kan vara öppna för alla så att vem som helst kan gå med och se innehållet i gruppen, men det går också att ha stängda vilkett innebär att man måste bli inbjuden till gruppen för att se innehållet och ta del av informationen. En hemlig grupp syns heller inte på intranätet för andra än gruppmedlemmarna. 

Skapa grupper, diskutera och samarbeta

Att skapa en grupp för till exempel ett projekt eller en avdelning är ett bra och effektivt sätt för att dela ideér, tankar och dokumentation. Med hjälp av intranätets dialogverktyg, chatt och sociala flöde kan ni enkelt kommunicera, uppdatera och informera varandra om hur det går i projektet eller på avdelningen. Det är också ett sätt att få alla att känna sig delaktiga.

Det går att ha obegränsat med grupper och de kan kategoriseras efter syfte och mål.

Planera, schemalägg och notera

Alla grupper har ett planeringsverktyg med en kalender. Här kan du skapa event, boka in möten eller lägga in planering för olika arbeten så att alla i gruppen är uppdaterade och medvetna kring kommande händelser.  

Det finns även ett noteringsverktyg. Noteringarna är ett komplement som man inte behöver ladda upp och ner utan alltid finns på plats i gruppen. De går att redigera och ändra precis som textsidor.

 

Dela filer och dokument. Även från mobilen

I alla grupper går det att dela, ladda upp och skapa filer och dokument direkt i gruppens filhanterare. Det går även att skapa en egen mappstruktur per grupp.

Dokumentation och information nås även via Spintrs App i mobilen vilket gör arbetet mer flexibelt och arbetsgången enklare och mer effektiv.