Chat with us

Så ökade Stjärnurmakarna engagemanget med 32%!

Läs mer i caset

Att samla och målgruppsstyra sina nyckeltal gjorde hela skillnaden för Stjärnurmakarna och butikskedjans engagemangsarbete.

Innehåll:

  • Insikter från Stjärnurmakarnas tidigare VD, Peter Simonsson
  • Nycklarna som Stjärnurmakarna använder sig av
  • Konkreta tips för att leda och utvecklas med hjälp av nyckeltal
section decor
  • Industry Retail
  • Founded 1892
  • Head office Stockholm
Peter_Stjr
Peter Simonsson fd. CEO | Stjärnurmakarna
Engagemanget ökade med hjälp av vår egen data