Chat with us
Hitta vad ni söker och samla er information

Från frustration till framgång – så tacklar du silo-mentaliteten

Tycker du att kommunicera varumärket och era kampanjer internt är det enklaste som finns? Om du som CMO eller marknadschef är säker på att ni redan ger alla medarbetare möjlighet att förstå och omsätta informationen i praktiken, så behöver du inte läsa vidare. Men känner du däremot igen dig i frustrationen som uppstår när du att vet att du informerat om den där kampanjen, men ändå möts av samma fråga gång på gång. Då kan du gärna hänga med några rader till. Dags att utforska hur vi kan knacka hål på era informationssilon och låta hela verksamheten blir en del av varumärket på riktigt!

 

Alla som är verksamma i en kundnära bransch är smärtsamt medvetna om hur knepig den problematiken kan vara. Du vet också att tiden spelar in som avgörande faktor för att medarbetarna ska kunna hålla kunder, gäster och medlemmar nöjda och samtidigt leverera på ett sätt som är helt i linje med varumärket.

Stuprör – det kanske bara blev så?

Silo-mentalitet, silotänkande eller stuprör – det är inte bara kära barn som har många namn. Ni har säkert aldrig menat att jobba på ett sätt som splittrar information, där olika avdelningar talar helt skilda språk och få utanför ledningsgruppen har en riktig helhetsbild av organisationen.

Förmodligen är det något som uppstått organiskt allteftersom medarbetare blivit mer av specialister och riktigt vassa på just sin grej. Även om det historiskt varit en typ av arbetsfördelning som lett till att expertis premieras, når man till slut en punkt där det slutar i tunnelseende. 

En undersökning utförd av SHRM (Society for Human Resource Management), där man tittat på organisationer som brottas med isolering av kunskap, fastslår 97 % av både chefer och anställda ser att brist på insyn och samarbete över olika avdelningar påverkar resultatet av uppgifter och projekt på ett negativt sätt.

Tala samma språk

Här spelar du och marknadsavdelningen en nyckelroll för att få med alla på tåget – att hitta en intern röst och ett språk som varje medarbetare förstår. I vårt arbete att leverera en komplett medarbetarhubb som utgör hela organisationers digitala arbetsmiljö, ser vi hur ett gemensamt språk inom en splittrad organisation har en enorm positiv effekt. 

Det underlättar kommunikationen mellan olika avdelningar, främjar en djupare förståelse för det egna varumärket och skapar en sammanhållning som sträcker sig över avdelningar och enheter. Men då behöver vi gå vidare med hur ni ska kunna hålla all denna information tillgänglig för era medarbetare. 

Samla och håll informationen tillgänglig – med rätt verktyg

På Spintr tycker vi inte det ska kännas som att leta efter en nål i en höstack att hitta informationen du söker. 

Så, hur har vi löst det?

Genom att samla allt – policydokument, kampanjinformation, medarbetare och allt som behövs i ert dagliga arbete – på ett och samma ställe. Detta kombineras med en kraftfull, användarvänlig och AI-driven sökfunktionen som låter dig att hitta allt från medarbetare utifrån eras roll, till väldigt specifika dokument. 

Att hålla information som är viktig för er dagliga verksamhet lättillgänglig, är att ge alla medarbetare bättre förutsättningar att göra sitt jobb. Det är också att vårda och skapa en förståelse för varumärket. En förståelse som kommuniceras hela vägen till era kunder, gäster eller medlemmar i det personliga mötet med era medarbetare.

Om Spintr
Spintr är en kulturbärande medarbetarhubb som hjälper varumärken och arbetsplatser till en framgångsrik företagskultur. Genom digitala kommunikationsverktyg hjälper vi våra kunder att uppnå sina mål. Spintr AB är ett svenskt bolag med sitt huvudkontor i Örebro.

 

Hör av dig om du vill veta mer!