”Intranätet bidrar till tydlighet och samskapande för engagerade medarbetare i en arbetsmiljö med människor i fokus.”

Johnny Nordström
BRIS

“Eftersom intranätet är interaktivt och socialt har vi fått enklare, snabbare och mer otvungen kommunikation.”

Karolina Collins
Cervera

“Med hjälp av Spintr och deras enkla och tillgängliga support når ni dit ni vill i den takt ni själva önskar.”

Åsa Murakami
Vadstena kommun