Framgången med ett intranät består ju inte enbart i en flexibel och användarvänlig produkt. Även om enkelhet är en bidragande faktor så krävs det ju engagemang och intresse från medarbetarna. Och att strukturera och formatera innehållet är A och O.

När vi inte själva besitter expertis inom ett område så tar vi hjälp av någon som verkligen har koll. Utifrån de frågor och funderingar som vi får från våra kunder valde vi att den 1 december arrangera en Redaktörsdag tillsammans med Jan Elvegård. Jan Elvegård har många års erfarenhet av intranätsarbete. Redaktören har en viktigt roll för att intranätet ska engagera och därför krävs det lite extra av de personer som är redaktörer. Ämnen som Jan tog upp var dels hur man bäst skapar en struktur av det innehåll som man har på intranätet, dels hur man bäst disponerar en sida utifrån stycken, länkar, punktlistor och textformatering. Han berättade om skillnaden mellan hur vi tar till oss information och läser av en sida analogt kontra på en skärm. Mycket spännande och värdefulla insikter!

Vi delade upp dagen i två block där förmiddagen bestod av strukturen på intranätet. Deltagarna fick öva på att dela upp och kategorisera innehåll utifrån ett antal givna rubriker och ämnen. Lunchen intogs på Pressklubben. Eftermiddagen var det dags för det andra blocket då deltagarna fick med sig insikter om hur man bäst disponerar en sida med text för att underlätta för läsaren och även behålla hen på sidan. Vi avslutade med en summering av dagen och deltagarna fick ställa frågor till Jan.

Med från Spintr var Anna-Karin Andersson och Robin Sehalic.

Läs mer

5 tips för att övertyga ledningen om att ett intranät verkligen är en bra investering

Framgången med ett intranät består ju inte enbart i en flexibel och användarvänlig produkt. Även om enkelhet är en bidragande faktor så krävs det ju engagemang och intresse från medarbetarna. Och att strukturera och formatera innehållet är A och O. När vi inte själva besitter expertis inom ett område så tar vi hjälp av någon […]

Läs mer