När ni väljer Spintrs intranät ingår all funktionalitet från start – inga konsulter, inga installationer eller dolda avgifter. Du väljer enkelt vilka appar och funktioner du vill använda i Spintr tillsammans med G-Suite och du kan slå av eller på integrationerna precis när du vill. Det  enda du behöver förse Spintr med är en e-postadress.

Spintr + Google G Suite = Spintr GS

Genom att välja produkten Spintr GS får du vår intranättjänst med färdigutvecklad integration till noga utvalda delar av Googles plattform för arbete, G-Suite.

Spintr GS utvecklas just nu och kommer lanseras under första kvartalet 2018.

Autentisering mot G Suite

Vi kommer att autentisera och validera användare mot G-Suites användarkatalog vid inloggning på Spintr. G-Suite blir alltså huvudkatalog för inloggning och användaruppgifter.

GMail

Med Spintr GS kan man följa mejllflödet i inkorgen i användarens GMail. Vi visar antalet nya mejl och ger användaren en snabb genväg till inkorgen hos Google.

Kalender

Med integrationen till Google G-Suites kalender kommer ni att kunna synkronisera möten och händelser på intranätet med användarens personliga inkorg. Möten och sammankomster som sker i Spintrs arbetsgrupper synkroniseras nämligen direkt tillbaka till användarens inkorg.

Drive

Spintr GS inkluderar även en smart koppling till er Google Drive för dokumenthantering i organisationen. Ni kan söka, exponera, hitta och dela dokument i er gemensamma filkatalog tillsammans med Spintrs dokumenthantering.

Löpande utveckling

Vi fortsätter att utveckla vår integration till Google G-Suite löpande med målet att nå enad kommunikation s.k. “unified communication” i våra kundorganisationer.

Integrationen kommer släppas i nya versioner löpande och kommer att inkludera ännu fler av Googles produkter över tid.