Behöver du verkligen ett intranät? Här har du sju frågor som lotsar dig vidare mot rätt beslut.

Intranät är numera en viktig del och ett nav i den digitala arbetsplatsen i organisationer världen över. Ett verktyg som rätt använt skapar bättre kommunikation, ökat samarbete och effektivare arbetsprocesser. Ett verktyg för medarbetarna att samlas kring och som på många sätt kan underlätta och effektivisera deras arbetsvardag och utmaningar. Jag gillar intranät skarpt, de […]

Läs mer

Nya redaktörsfunktioner i Spintr

I slutet av april lanserades en uppdatering av Spintr riktad direkt till redaktörer och administratörer av systemet. Ambitionen med uppdateringen är att förbättra och förenkla redaktörernas vardag, göra arbetet med systemet smidigare och se till att Spintr blir mycket bättre på att rapportera tillbaka till redaktörerna. Uppdateringen baseras till stor del på supportärenden vi fått […]

Läs mer

Socialt intranät – vad är det och varför behöver vi det?

Socialt intranät, smart intranät, digital arbetsplats… Kärt barn har många namn! Men vad är det som skiljer ett socialt intranät mot ett traditionellt intranät, och varför behöver vi det? Spintr rätar ut frågetecknen! Flervägskommunikation vs. envägskommunikation på intranätet Många företag, kanske rentav majoriteten, har någon form av intranät. Ett traditionellt intranät brukar vara någon slags […]

Läs mer

Utmana dina användare

Att implementera en digital arbetsplats som blir så bra att innehållet blir självgenererande är en utmaning. En framkomlig väg är att göra användarna till medskapare redan från början. Ägarskap genom medskapande ”Tänk efter före” är ett återkommande uttryck när olika projekt diskuteras. Dessvärre får analys och planering ofta stå tillbaka för parametrar som tid och […]

Läs mer

Intranätprojekt del 1 – Kom igång!

Det finns många utmaningar med ett intranätprojekt. Detta kan bero på bristande erfarenhet, resurser i form av tid o pengar, tekniska hinder/barriärer eller för stora ambitioner. Ibland kan det vara bättre att börja smått, ta myrsteg framåt och täppa till behoven när de uppstår. Här följer en rad tips baserat på erfarenhet av att ha genomfört över […]

Läs mer

Samarbeta smart med projektverktyg istället för att maila dokument

I ett projekt – stort eller litet – skapas en mängd information och dokument. Dessutom utbyts ett stort antal meddelanden och diskussioner mellan deltagarna, och det finns också ett antal uppgifter man ska utföra i projektet. Det är mycket effektivare att samarbeta på en gemensam projektyta i ett projektverktyg än att maila och använda filservrar […]

Läs mer

Koppla samarbetsverktygen med affärsmålen

Du kanske upplevt fenomenet – verktyg som Yammer, SharePoint, Slack eller motsvarande för sociala samarbeten, teamsamarbeten eller projektsamarbeten lanseras internt och intresset är stort i början men så småningom klingar det av och man ifrågasätter nyttan och verktygen. Det är oftast inte fel på ambitionerna eller på funktionerna – det verkliga problemet är ofta att […]

Läs mer

Läs äldre artiklar (16)