”Att välja en intranätslösning som är startklar var för oss det enklaste, bästa och mest visuella sättet att på kort tid möta behovet hos våra medarbetare. Att flytta mycket info från flera olika system, servrar och skapa en enkel, tydlig och rolig struktur är i Spintr enkelt.”